نمایشگاه کارآفرینی دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک

۲۱ آذر ۱۳۹۸ ۶

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک به همت دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه این مرکز اقدام به برگزاری نمایشگاه  کارآفرینی از 18 لغایت 20 آذر ماه 98 نمود.

این نمایشگاه که دستاوردی از فعالیت های دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی است با 9 غرفه در بخش های مختلف در روزهای فوق برای عموم دانشجویان ، مسئولین و اساتید دایر می باشد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی دانشجویان با کسب و کار و کارآفرینی و تشویق و ترغیب آنان در این زمینه بود.