بازدید مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی از ظرفیت های جهاددانشگاهی استان

۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۱۹
نام عکاس: ولی میرزائی