چهلمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی

تاریخ برگزاری : ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ رویدادها
چهلمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی