انتصاب معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان مرکزی به عنوان "دبیر جشنواره منطقه ای کتاب گویا"

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۰ کد : ۱۰۳۸۰ معاونت فرهنگی تاپ خبر
انتصاب معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان مرکزی به عنوان "دبیر جشنواره منطقه ای کتاب گویا"

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، در حکمی از سوی عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ، مجتبی غلامی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان مرکزی به عنوان "دبیر اولین دوره جشنواره منطقه ای کتاب گویا" منصوب گردید.

در این بخشی از این حکم آمده است :با عنایت به شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "دبیر اولین دوره جشنواره منطقه ای کتاب گویا"  منصوب می شوید.


نظر شما :