به همت سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان جهاد دانشگاهی استان مرکزی :

چهارمین دوره مهارتهای زندگی برگزار می گردد

۲۰ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۸ کد : ۳۰۵۵ معاونت فرهنگی
سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان جهاد دانشگاهی استان مرکزی در راستای آشنایی دانشجویان ودانشگاهیان با مفاهیم قرآنی ،شاخصها والگوهای اسلامی ودینی وافزایش سطح آگاهی دانشجویان چهارمین دوره مهارتهای قرآنی را برگزار می نماید.
چهارمین دوره مهارتهای زندگی برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان جهاددانشگاهی استان مرکزی در راستای آشنایی دانشجویان ودانشگاهیان با مفاهیم قرآنی ،شاخصها والگوهای اسلامی ودینی وافزایش سطح آگاهی دانشجویان از مبنای آموزه های دینی واسلامی وایجاد زمینه تجلی استعدادها وخلاقیتهای افراد در موضوع ارتباطات میان فردی اقدام به برنامه ریزی جهت برگزاری چهارمین دوره این طرح نموده است .
غلامی مدیر فرهنگی جهاددانشگاهی استان مرکزی در این زمینه عنوان کرد ، این سمینارها وکارگاههای قرآنی مهارتهای زندگی بصورت یک روزه در سه سرفصل با عناوین : بعد فردی اعتقادی در سبک زندگی اسلامی ، بعد فرهنگی -اجتماعی در سبک زندگی اسلامی  با در نظر گرفتن الگوی فرهنگی خانواده اسلامی والگوی فرهنگی جامعه اسلامی و همچنین بعد اقتصادی در سبک زندگی اسلامی انجام می گیرد.
چهارمین دوره این طرح با مشارکت سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار خواهد شد


نظر شما :