در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک ؛

برگزاری کارگاه کارآفرینی "تولید چیپس میوه خانگی"

۰۴ دی ۱۳۹۷ | ۱۸:۴۶ کد : ۴۲۴۴ معاونت آموزشی
به همت دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک، کارگاه کارآفرینی تولید چیپس میوه خانگی، ۲ دی ماه با حضور کارآفرین برتر کشوری در این مرکز آموزشی برگزار شد.
برگزاری کارگاه کارآفرینی "تولید چیپس میوه خانگی"

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، به همت دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک، کارگاه کارآفرینی تولید چیپس میوه خانگی، 2 دی ماه با حضور کارآفرین برتر کشوری  برگزار شد.

بر اساس این گزارش؛ سیدمحمد سجادی کارآفرین برتر کشور در این کارگاه آموزشی که جمعی از دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک حضور داشتند، گفت: کارآفرینی فرآیند نوآوری و بهره‌گیری از فرصت‌ ها توأم با تلاش و پشتکار بسیار و پذیرش ریسک است.

وی افزود: یک کارآفرینکسی است که برای هر ایده ای که به ذهنش می رسد از مهارت های خود بهره گیری نماید و آمادگی  پذیرش هرگونه ریسکی در این راه را داشته باشد.

کارآفرین برتر کشوری در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از کسانی که علاقه مند به کارآفرینی هستند تصور می‌کنند که کارآفرینی، نیاز به تخصص‌ و سرمایه بسیار دارد، خاطرنشان کرد: کارآفرینی در درجه اول نیاز به تلاش، پشتکار و خلاقیت دارد.

شایان ذکر است؛ در این کارگاه آموزشی که به همت دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار شد کارآفرین برتر کشور مطالبی در خصوص کارآفرینی تولید چیپس میوه خانگی به دانشجویان ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، به همت دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک، کارگاه کارآفرینی تولید چیپس میوه خانگی، 2 دی ماه با حضور کارآفرین برتر کشوری  برگزار شد.

بر اساس این گزارش؛ سیدمحمد سجادی کارآفرین برتر کشور در این کارگاه آموزشی که جمعی از دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک حضور داشتند، گفت: کارآفرینی فرآیند نوآوری و بهره‌گیری از فرصت‌ ها توأم با تلاش و پشتکار بسیار و پذیرش ریسک است.

وی افزود: یک کارآفرینکسی است که برای هر ایده ای که به ذهنش می رسد از مهارت های خود بهره گیری نماید و آمادگی  پذیرش هرگونه ریسکی در این راه را داشته باشد.

کارآفرین برتر کشوری در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از کسانی که علاقه مند به کارآفرینی هستند تصور می‌کنند که کارآفرینی، نیاز به تخصص‌ و سرمایه بسیار دارد، خاطرنشان کرد: کارآفرینی در درجه اول نیاز به تلاش، پشتکار و خلاقیت دارد.

شایان ذکر است؛ در این کارگاه آموزشی که به همت دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار شد کارآفرین برتر کشور مطالبی در خصوص کارآفرینی تولید چیپس میوه خانگی به دانشجویان ارائه داد.


نظر شما :