انتصاب مدیر اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی

۱۴ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۳ کد : ۵۱۲۲ معاونت فرهنگی تاپ خبر
طی حکمی از سوی مسعود شهرجردی، رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی‌، محسن خدیمی به عنوان مدیر اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی منصوب شد.
انتصاب مدیر اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، طی حکمی از سوی مسعود شهرجردی، رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی‌، محسن خدیمی به عنوان مدیر اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:  نظر به توانمندی، شایستگی و تجارب جنابعالی و مجوز رئیس محترم مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، به موجب این حکم به عنوان مدیر اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا)جهاد دانشگاهی استان مرکزی منصوب می شوید.

انتظار می رود با برنامه ریزی و استفاده بهینه از کلیه منابع، امکانات و همفکری با سایر همکاران و هماهنگی با مدیران مربوطه در سایه توجهات الهی در انجام این مسئو.لین موفق و موید باشید.


نظر شما :