مشارکت در پروژه ارزیابی ریسک مجتمع مس شهر بابک

۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۰ کد : ۶۴۳۰ معاونت فرهنگی
مشارکت در پروژه ارزیابی ریسک مجتمع مس شهر بابک

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان ، انسیه صالحی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در گفت و گو با روابط عمومی عنوان کرد : پیرو هماهنگی و قرار داد فی مابین معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان مرکزی و شرکت پایش سیستم مهر ، پروژه تحقیقاتی مطالعه خطر به روش JHA را در مجتمع مس شهر بابک کرمان با حضور کارشناس HSE  این نهاد با موفقیت به پایان رسید.

 

قابل ذکر است : ارزیابی ریسک این مجموعه از تاریخ 24 فروردین به مدت 6 با استقرار در مجتمع مس شهربابک کرمان صورت پذیرفت.


نظر شما :