به همت گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهری

کارگاه آموزشی "تاب آوری شهری: مفاهیم، رویکردها و شاخص های سنجش" برگزار گردید

۱۹ تیر ۱۳۹۸ | ۱۵:۵۳ کد : ۹۴۳۰ معاونت پژوهشی تاپ خبر
کارگاه آموزشی تاب آوری شهری؛ مفاهیم، رویکردها و شاخص های سنجش به همت گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهری برگزار شد.
کارگاه  آموزشی "تاب آوری شهری: مفاهیم، رویکردها و شاخص های سنجش" برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، در تاریخ سه شنبه مورخ 11 تیر 98 کارگاه آموزشی "تاب آوری شهری: مفاهیم، رویکردها و شاخص های سنجش" در فرهنگسرای سیدالشهدا اراک برگزار گردید.

مصطفوی مدیر گروه کالبد شهری معاونت پژوهشی در گفت و گو با روابط عمومی در این خصوص عنوان کرد: شهرها سیستم‌های متراکم و پیچیده‌ای از خدمات به‌هم پیوسته هستند که بدین سبب با بحران‌های متعددی روبه‌رو می‌شوند. از‌این‌رو، به‌جهت پیش‌بینی‌پذیر نبودن آسیب‌ها، تاب‌آوری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. مطالعات متعددی در دو دهه اخیر در راستای توسعه مفهوم، مقیاس و ابزار سنجش تاب‌آوری انجام گرفته است که با توجه به اهداف مطالعات، ابعاد مختلفی را برای آن در نظر گرفته‌اند.

 وی افزود :گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهر، با توجه به تغییر پارادایمی مفهوم تاب‌آوری از تحلیل گذشته نگر "ناایمن" به شناخت منابع "ایمن" در تلاش برای تعیین شاخص‌های سنجش تاب‌آوری و سنجش میزان اهمیت آنها، مطالعات گسترده ای را در سال های گذشته انجام داده است. در کارگاه آموزشی "تاب آوری شهری: مفاهیم و رویکردها"، که با حضور مدیران و کارشناسان شهرداری اراک برگزار گردید؛ ماحصل این مطالعات ارائه شد.

لازم به ذکر است؛ شاخص های تاب آوری در 4 بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط‌زیستی به عنوان شاخص‌های اصلی سنجش تاب‌آوری شهر اراک تعیین شدند. نتایج نشان داد که منطقه یک بالاترین و منطقه سه و چهار کمترین تاب‌آوری را دارند.


نظر شما :