جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی

امروز:
شنبه, 04 فروردين 1397
اَللّهُمَّ عَرِّفْنى نَفْسَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى نَفْسَكَ لَمْ اَعْرِف نَبِيَّكَ اَللّهُمَّ عَرِّفْنى رَسُولَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى رَسُولَكَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَكَ اَللّهُمَّ عَرِّفْنى حُجَّتَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دينى خدايا خود را به من بشناسان، زيرا اگر خود را به من نشناسانى فرستاده ات را نشناخته ام، خدايا فرستاده ات را به من بشناسان، زيرا اگر فرستاده ات را به من نشناسانى حجّتت را نشناخته ام، خدايا حجّتت را به من بشناسان، زيرا اگر حجّتت را به من نشناسانى، از دين خود گمراه مى شوم.

کتاب "جریان‌های جهانی و چالش‌های برنامه‌ریزی شهری" در جهاد دانشگاهی استان مرکزی چاپ و منتشر شد

کتاب "جریان‌های جهانی و چالش‌های برنامه‌ریزی شهری" چاپ و منتشر شد

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی کتاب "جریان‌های جهانی و چالش‌های برنامه‌ریزی شهری" منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، این کتاب تالیف دکتر "میلاد همافر" استاد دانشگاه آزاد تهران است.

مولف در بخش پیشگفتار در معرفی این کتاب گفته است: توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی در 30 سال اخیر، فرآیند جهانی شدن و بسط جریان های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  در سراسر جهان را شتاب فراینده ای بخشیده است. این شتاب روزافزون و مهارناشدنی، کشورها، مناطق و شهرها را با تجربه دگرگونی های عمیق و بسیار سریع مواجه ساخته است.

شتاب تغییرات به حدی است که همزمانی نظریه و حتی عمل برنامه ریزی شهری با این تحولات بسیار دشوار و اغلب ناممکن  به نظر می رسد. در حالی که نظریه های هنجارین برنامه ریزی شهری حول پاسخ به سوالات اساسی و تدقیق ارزش ها همچنان در کشمکش هستند، برنامه ریزان و مدیران شهری مجبور به چاره اندیشی بی درنگ برای مواجهه با واقعیت ها و چالش های مدیریتی پیش رو هستند.

از طرفی دیگر در جهان پست مدرن امروز  تسلسل ارتباطی میان هنجار و اقدام شکسته شده است و در فقدان یک روایت فراگیر، بحث های هنجارین برنامه ریزی شهری مورد پرسش جدی قرار گرفته اند. چنین شرایطی برنامه ریزی شهری را بیش از هر زمانی به سوی پراگماتیسم  افراطی سوق داده است.

توسعه تکنولوژی های ارتباطی، اطلاعاتی و شبکه های مجازی در کنار ضرورت حفظ کارآیی اقتصادی، پیوستن به شبکه های جهانی و جهانی شدن اقتصادی ایران را تسریع کرده است. از آغاز دهه 90 شمسی، شتاب جهانی شدن ایران با برنامه های توسعه زیرساخت ارتباطی و سیاست های داخلی در زمینه توسعه اقتصاد دانش بنیان و اطلاعاتی و همچنین سیاست های خارجی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و چگونگی تعامل با جهان فزونی یافته است. مناطق کلانشهری ایران به عنوان موتورهای اصلی اقتصادی ایران در شبکه اقتصادی جهانی، به زودی موج گسترده ای از جریان های قدرتمند اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تجربه خواهندکرد، بنابراین شهرها یا به تعبیر بهتر گره های شبکه جهانی با پدیده ها، چالش ها و الزامات فضایی عملکردی تازه ای روبرو خواهند شد و مسائل  و چالش های این مناطق ابعادی بسیار پیچیده تر و متفاوت نسبت به تجربیات برنامه ریزی شهری در دوران ماقبل خواهد داشت.

علیرغم همسویی نسبی تحولات نظری برنامه ریزی با واقعیت های موجود یا عمل برنامه ریزی در کشورهای پیشگام، به دلیل سرعت غیرقابل تصور فرآیندهای جهانی، نظریه برنامه ریزی شهری در درک تحولات ناشی از فرآیندهای جهانی و جامعه شبکه ای یک تاخر زمانی آشکار داشته است. این تاخر و ناتوانی در نظام برنامه ریزی و معرفت شناسی برنامه ریزی شهری ایران که شکاف آشکار با بحث های روز جهان دارد، دوچندان خواهد بود. این کاستی، ناتوانی در برنامه ریزی و مدیریتِ بهینه فضایی و عملکردی جریان ها و در نتیجه کاهش کارآیی عملکردی و بازدهی شهرهای ایران در نظام اقتصاد جهانی را به همراه خواهد داشت. بنابراین خلاء پژوهش های نظام‌مند و بدون جهت گیری هنجارین برای درک بهتر فرآیندهای جهانی  و شیوه اثرگذاری در شهرها، مشهود است.

در این کتاب کوشش شده است، بخشی از این خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی شهری ایران پوشش داده شود و تعدادی از سوالات برنامه ریزان شهری درخصوص مفهوم جهانی شدن، رابطه جهانی شدن با مناطق کلانشهری و  ضرورت های برنامه ریزی شهری در عصر بسط جریان های جهانی پاسخ داده شود.

فصل اول کتاب پیرامون مفهوم جهانی شدن، نگرش های مختلف به جهانی شدن و پیامدهای آن در ابعاد مختلف به اختصار بحث می کند. در  ادامه فصل برای هدایت پژوهش به سوی مسئله شهر و جهانی شدن، مروری  مختصر بر مفهوم شهر جهانی، ویژگی ها و زیرساخت های مختلف شهرهای جهانی می شود. در انتهای فصل اول وضعیت ایران در سلسله مراتب اقتصاد جهانی، پتانسیل ها و محدودیت های قانونی، ساختاری و برنامه ریزی برای پیوستن به شبکه شهرهای جهانی مورد مداقه  قرار می گیرد.

فصل دوم کتاب، در گام نخست به بحث پیرامون پارادایم تکنولوژی اطلاعات، جامعه شبکه ای، جامعه اطلاعاتی و تحولات اقتصادی زمینه ساز آن می پردازد. در ادامه تحولات ناشی از  بسط منطق شبکه ای بر تجربیات بشر در حوزه های مختلف مورد بحث و مداقه قرار می گیرد. پس از تدقیق رابطه جامعه شبکه ای با جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی، وضعیت ایران از حیث بسط و توسعه جامعه اطلاعاتی  براساس اسناد و آمار موجود ارزیابی می شود و در پایان سوالاتی در خصوص  اثر این تحولات بر نظریه و عمل برنامه ریزی شهری طرح می شود.

فصل سوم کتاب، حول پاسخ سوالات مطروحه در انتهای فصل دوم سامان یافته است. فصل سوم با بحث پیرامون فضا و تحولات نظری مفهوم فضا، رابطه جهانی شدن و تغییر ادراک فضا و نگرش نظریه های فضایی به مفهوم فضا آغاز می شود.

در ادامه بحث پیرامون جایگاه فضا و برداشت از فضا در پارادایم های نظری برنامه ریزی را دنبال می کند. باتوجه به محوریت اقتصاد و جهانی شدن اقتصادی در محتوای این نوشتار، درک عمیق از رابطه فرآیندهای جهانی شدن اقتصادی و تحولات ناشی از آن در نگرش های برنامه ریزی شهری ضروری است لذا فصل سوم با بررسی جایگاه برنامه ریزی شهری در نظریه های اقتصادی به انتها می رسد.

سه فصل آغازین کتاب به بحث پیرامون فرآیندها، برون‌دادها و تحولات نظری در نظام معرفت شناسی برنامه ریزی شهری اختصاص یافته است و نقصان ها، چالش ها و محدودیت های پیش روی برنامه ریزی شهری را نمایان می سازد. جمع بندی یافته های این فصول لزوم کاربست نظریه هایی متناسب با ویژگی های جهان شبکه ای را نمایان می سازد. فصل چهارم در مروری بسیار موجز و خلاصه به معرفی نظریه ی عامل شبکه، تدقیق مفهوم و چگونگی کاربست آن در برنامه ریزی شهری می پردازد.

پس از مروری بر محدودیت ها و نقدهای پیرامون نظریه عامل شبکه، آخرین بخش فصل چهارم به جمع بندی مطالعات این پژوهش و مروری بر یافته های این اثر می پردازد.

براساس این گزارش، این مجموعه برای اساتید، محققان، کارشناسان امر برنامه ریزی و بویژه دانشجویان رشته شهرسازی، جغرافیای شهری، آمایش، اقتصاد، علوم اجتماعی و برنامه ریزی منطقه ای جالب توجه خواهد بود.

این کتاب در 151 در تیراز 1000 جلد به چاپ رسیده و به قیمت 10 هزار تومان در کتاب فروشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی واقع در دانشگاه اراک قابل خریداری است .

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

خبرگزاری دانشجویان ایران

iqna

sid

 

نشريات

 

کل بازدید از مطالب

بازدیدکنندگان
2
مطالب
1463
نمایش تعداد مطالب
1151277

آمار بازدید

امروز49

  • آی پی شما 54.92.172.79
  • مرورگر: unknown
  • نسخه مرورگر: unknown
  • سیستم عامل: unknown
6
آنلاین
  • ساختمان مرکزی
  • ساختمان پردیس
  • درمان
  • بانک خون
  • دانشجو

نتایج آزمون علمی جذب نیروی کارشناس علوم آزمایشگاهی در مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی اعلام شد


دوشنبه, 28 اسفند 1396

نتایج آزمون علمی جذب نیروی کارشناس علوم آزمایشگاهی در مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی اعلام شد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، افراد ذیل می بایست با در دست داشتن مدارک شناسایی شامل رونوشت صفحات شناسنامه، کارت ملی، مدارک تحصیلی، رزومه، 4 قطعه عکس 3در4 و کارت پایان خدمت از 18 لغایت 20 فروردین 97 جهت انجام مصاحبه عمومی و ادامه مراحل، به اداره امور اداری جهاد دانشگاهی استان مرکزی مراجعه نمایند. شماره ملی افراد...ادامه مطلب...

نتایج آزمون مصاحبه علمی جذب نیروی کارشناس مامایی در مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی اعلام شد


دوشنبه, 28 اسفند 1396

نتایج آزمون مصاحبه علمی جذب نیروی کارشناس مامایی در مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی اعلام شد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، افراد ذیل می بایست با در دست داشتن مدارک شناسایی شامل رونوشت صفحات شناسنامه، کارت ملی، مدارک تحصیلی، رزومه، 4 قطعه عکس 3در4، از 18 لغایت 20 فروردین 97 جهت انجام مصاحبه عمومی و ادامه مراحل، به اداره امور اداری جهاد دانشگاهی استان مرکزی مراجعه نمایند. شماره ملی افراد برتر در مصاحبه علمی...ادامه مطلب...

دکتر رجائیان شهردار مهاجران: به فعالیت های جهاد دانشگاهی اعتقاد راسخ داریم

IMAGE

شنبه, 26 اسفند 1396

دکتر رجائیان شهردار مهاجران گفت: به فعالیت های جهاد دانشگاهی اعتقاد راسخ داریم.به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، دکتر محمد رجائیان صبح امروز 26 اسفند در نشست با مهندس محمدرضا آقاجانی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، مهدی علی سلیمان مدیرمرکز آموزش کوتاه مدت اراک و مجید جمالو مدیر روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های بالای جهاد دانشگاهی افزود: خوشبختانه این نهاد منشا آثار خوبی در...ادامه مطلب...

معرفی جاذبه های گردشگری استان مرکزی "سرزمین مفاخر و مشاهیر"

IMAGE

شنبه, 26 اسفند 1396

استان مرکزی با مرکزیت شهر اراک در مرکز ایران و به عنوان پایتخت صنعتی ایران یکی از کلان‌شهرهای ایران و از بزرگترین شهرهای غربی کشور می باشد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، بر اساس آخرین تقیسمات کشوری این استان به 12 شهرستان (اراک، آشتیان، ساوه، زرندیه، خمین، شازند، کمیجان، تفرش، خنداب، دلیجان، محلات، فراهان) تقسیم شده و  به لحاظ فرهنگی و مذهبی، زادگاه مفاخر و علمای بزرگ، شعرا، عرفا، سیاستمداران و  بزرگان مذهب می باشد....ادامه مطلب...

بازديد علمي دانشجويان مركز علمی کاربردی جهاددانشگاهي اراك از دفتر پيشخوان دولت

IMAGE

شنبه, 26 اسفند 1396

به همت دفتر كارآفريني و ارتباط با جامعه و صنعت مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك، جمعي از دانشجويان اين مركز آموزشي از دفتر پيشخوان دولت بازديد نمودند. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، به منظور افزايش سطح آگاهي دانشجويان مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك و در راستاي تداوم برنامه هاي آموزشي، جمعي از دانشجويان اين مركز 24 اسفندماه به همراه مسئولان از دفتر پيشخوان دولت در اراك بازديد کردند. در اين بازديد...ادامه مطلب...

اعزام دانشجويان مركز جهاددانشگاهي اراك به اردوي راهيان نور

IMAGE

یکشنبه, 20 اسفند 1396

سرپرست مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك از اعزام جمعي از دانشجويان اين مركز آموزشي به اردوي راهيان نور خبر داد.به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، مهندس مسعود شهرجردي با اعلام اين خبر، اظهاركرد: امسال نيز همانند سال‌ هاي گذشته اردوي بزرگ  فرهنگي زيارتي راهيان نور دانشجويي درمناطق عملياتي جنوبكشور برگزار مي شود. وي تصريح كرد: اردوي راهيان نور دانشجويي هرسال با هدف ترويج روحيه شهادت طلبي و فرهنگ مقاومت در بين جوانان...ادامه مطلب...

بيش از هزار اصله نهال در مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك غرس شد

IMAGE

شنبه, 19 اسفند 1396

همزمان با روز درختكاري و هفته منابع طبيعي و روز بزرگداشت شهدا، بيش از یک هزار اصله نهال در مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك غرس شد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، مراسم كاشت درخت با هدف اشاعه فرهنگ درختكاري و ترويج فرهنگ حفظ  و نگهداري درختان و توجه بيشتر به توسعه فضاي سبز 19 اسفندماه در اين مركز آموزشي انجام شد. هفته منابع طبيعي كه از روز پانزدهم اسفند ماه هر سال در آستانه بهار طبيعت آغاز مي شود با برپايي مراسم...ادامه مطلب...

همكاري جهاددانشگاهي استان مرکزی و نهاد نماندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه اراک افزایش می یابد


شنبه, 19 اسفند 1396

رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی و معاون فرهنگی این نهاد با مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه اراك دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، در این دیدار دكتر سيد جعفر نظام دوست رئیس جهاد ادانشگاهي استان مركزي بعد از معرفي جهاد دانشگاهي و بخش هاي مختلف آن، از اهميت اجراي برنامه هاي دانشجويي و كيفيت خوب برگزاري اين برنامه ها ياد كرده و مناظرات دانشجويي را به عنوان شاخص ترين برنامه هاي دانشجويي معرفي کرد. وی...ادامه مطلب...

برپايي نمايشگاه آثار هنري كارآفرين هنرمند معلول برتر كشور با مشاركت دانشگاه جامع علمي كاربردي استان مركزي در مركز علمی کارردی جهاد دانشگاهی اراک

IMAGE

شنبه, 19 اسفند 1396

نمايشگاه آثار هنري خانم فريبا معصومي كارآفرين هنرمند معلول برتر كشور، با همكاري دانشگاه جامع علمي كاربردي استان مركزي و به همت دفتر كارآفريني مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك در اين مركز آموزشي برگزار شد.به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، در اين نمايشگاه بيش از يك هزار اثر بافتني در معرض ديد دانشجويان، اساتيد و كاركنان گذاشته شده است.فريبا معصومي هنرمند معلول 99 درصدي در حاشيه اين مراسم، افزود: از 12 سالگي با وجود...ادامه مطلب...

جشن میلاد حضرت زهرا(س) و گرامیداشت روز زن در جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار شد

IMAGE

شنبه, 19 اسفند 1396

جشن میلاد حضرت زهرا(س) و گرامیداشت روز زن، ویژه جهادگران و خانواده ایشان در جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، به نقل از ایکنا، جشن میلاد حضرت زهرا(س) و گرامیداشت روز زن، ویژه جهادگران و خانواده ایشان در جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار شد. حجت‌الاسلام پورمختاری، استاد حوزه و دانشگاه، در این مراسم با تأکید بر اینکه از بدو عالم، وجود زن بخش انکار ناپذیر و قسیم مرد بوده است گفت: در برخی...ادامه مطلب...

گزارش تصويری

No result...

لیست شماره های سامانه پیام کوتاه جهاد دانشگاهی استان مرکزی

  روابط عمومی

30005710002002


  حراست

30005710002006


  معاونت آموزشی

 30005710002004


  معاونت پژوهش و فناوری

 30005710002005


   معاونت فرهنگی

 30005710002003


  معاونت پشتیبانی

 30005710002001


  مرکز فوق تخصصی درمان و تحقیقات نا باروری

 30005710002010

نظر سنجی

ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی

جهاددانشگاهی در شبکه های اجتماعی