جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی

امروز:
چهارشنبه, 02 خرداد 1397
اَللّهُمَّ عَرِّفْنى نَفْسَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى نَفْسَكَ لَمْ اَعْرِف نَبِيَّكَ اَللّهُمَّ عَرِّفْنى رَسُولَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى رَسُولَكَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَكَ اَللّهُمَّ عَرِّفْنى حُجَّتَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دينى خدايا خود را به من بشناسان، زيرا اگر خود را به من نشناسانى فرستاده ات را نشناخته ام، خدايا فرستاده ات را به من بشناسان، زيرا اگر فرستاده ات را به من نشناسانى حجّتت را نشناخته ام، خدايا حجّتت را به من بشناسان، زيرا اگر حجّتت را به من نشناسانى، از دين خود گمراه مى شوم.

کتاب "جریان‌های جهانی و چالش‌های برنامه‌ریزی شهری" در جهاد دانشگاهی استان مرکزی چاپ و منتشر شد

کتاب "جریان‌های جهانی و چالش‌های برنامه‌ریزی شهری" چاپ و منتشر شد

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی کتاب "جریان‌های جهانی و چالش‌های برنامه‌ریزی شهری" منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، این کتاب تالیف دکتر "میلاد همافر" استاد دانشگاه آزاد تهران است.

مولف در بخش پیشگفتار در معرفی این کتاب گفته است: توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی در 30 سال اخیر، فرآیند جهانی شدن و بسط جریان های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  در سراسر جهان را شتاب فراینده ای بخشیده است. این شتاب روزافزون و مهارناشدنی، کشورها، مناطق و شهرها را با تجربه دگرگونی های عمیق و بسیار سریع مواجه ساخته است.

شتاب تغییرات به حدی است که همزمانی نظریه و حتی عمل برنامه ریزی شهری با این تحولات بسیار دشوار و اغلب ناممکن  به نظر می رسد. در حالی که نظریه های هنجارین برنامه ریزی شهری حول پاسخ به سوالات اساسی و تدقیق ارزش ها همچنان در کشمکش هستند، برنامه ریزان و مدیران شهری مجبور به چاره اندیشی بی درنگ برای مواجهه با واقعیت ها و چالش های مدیریتی پیش رو هستند.

از طرفی دیگر در جهان پست مدرن امروز  تسلسل ارتباطی میان هنجار و اقدام شکسته شده است و در فقدان یک روایت فراگیر، بحث های هنجارین برنامه ریزی شهری مورد پرسش جدی قرار گرفته اند. چنین شرایطی برنامه ریزی شهری را بیش از هر زمانی به سوی پراگماتیسم  افراطی سوق داده است.

توسعه تکنولوژی های ارتباطی، اطلاعاتی و شبکه های مجازی در کنار ضرورت حفظ کارآیی اقتصادی، پیوستن به شبکه های جهانی و جهانی شدن اقتصادی ایران را تسریع کرده است. از آغاز دهه 90 شمسی، شتاب جهانی شدن ایران با برنامه های توسعه زیرساخت ارتباطی و سیاست های داخلی در زمینه توسعه اقتصاد دانش بنیان و اطلاعاتی و همچنین سیاست های خارجی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و چگونگی تعامل با جهان فزونی یافته است. مناطق کلانشهری ایران به عنوان موتورهای اصلی اقتصادی ایران در شبکه اقتصادی جهانی، به زودی موج گسترده ای از جریان های قدرتمند اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تجربه خواهندکرد، بنابراین شهرها یا به تعبیر بهتر گره های شبکه جهانی با پدیده ها، چالش ها و الزامات فضایی عملکردی تازه ای روبرو خواهند شد و مسائل  و چالش های این مناطق ابعادی بسیار پیچیده تر و متفاوت نسبت به تجربیات برنامه ریزی شهری در دوران ماقبل خواهد داشت.

علیرغم همسویی نسبی تحولات نظری برنامه ریزی با واقعیت های موجود یا عمل برنامه ریزی در کشورهای پیشگام، به دلیل سرعت غیرقابل تصور فرآیندهای جهانی، نظریه برنامه ریزی شهری در درک تحولات ناشی از فرآیندهای جهانی و جامعه شبکه ای یک تاخر زمانی آشکار داشته است. این تاخر و ناتوانی در نظام برنامه ریزی و معرفت شناسی برنامه ریزی شهری ایران که شکاف آشکار با بحث های روز جهان دارد، دوچندان خواهد بود. این کاستی، ناتوانی در برنامه ریزی و مدیریتِ بهینه فضایی و عملکردی جریان ها و در نتیجه کاهش کارآیی عملکردی و بازدهی شهرهای ایران در نظام اقتصاد جهانی را به همراه خواهد داشت. بنابراین خلاء پژوهش های نظام‌مند و بدون جهت گیری هنجارین برای درک بهتر فرآیندهای جهانی  و شیوه اثرگذاری در شهرها، مشهود است.

در این کتاب کوشش شده است، بخشی از این خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی شهری ایران پوشش داده شود و تعدادی از سوالات برنامه ریزان شهری درخصوص مفهوم جهانی شدن، رابطه جهانی شدن با مناطق کلانشهری و  ضرورت های برنامه ریزی شهری در عصر بسط جریان های جهانی پاسخ داده شود.

فصل اول کتاب پیرامون مفهوم جهانی شدن، نگرش های مختلف به جهانی شدن و پیامدهای آن در ابعاد مختلف به اختصار بحث می کند. در  ادامه فصل برای هدایت پژوهش به سوی مسئله شهر و جهانی شدن، مروری  مختصر بر مفهوم شهر جهانی، ویژگی ها و زیرساخت های مختلف شهرهای جهانی می شود. در انتهای فصل اول وضعیت ایران در سلسله مراتب اقتصاد جهانی، پتانسیل ها و محدودیت های قانونی، ساختاری و برنامه ریزی برای پیوستن به شبکه شهرهای جهانی مورد مداقه  قرار می گیرد.

فصل دوم کتاب، در گام نخست به بحث پیرامون پارادایم تکنولوژی اطلاعات، جامعه شبکه ای، جامعه اطلاعاتی و تحولات اقتصادی زمینه ساز آن می پردازد. در ادامه تحولات ناشی از  بسط منطق شبکه ای بر تجربیات بشر در حوزه های مختلف مورد بحث و مداقه قرار می گیرد. پس از تدقیق رابطه جامعه شبکه ای با جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی، وضعیت ایران از حیث بسط و توسعه جامعه اطلاعاتی  براساس اسناد و آمار موجود ارزیابی می شود و در پایان سوالاتی در خصوص  اثر این تحولات بر نظریه و عمل برنامه ریزی شهری طرح می شود.

فصل سوم کتاب، حول پاسخ سوالات مطروحه در انتهای فصل دوم سامان یافته است. فصل سوم با بحث پیرامون فضا و تحولات نظری مفهوم فضا، رابطه جهانی شدن و تغییر ادراک فضا و نگرش نظریه های فضایی به مفهوم فضا آغاز می شود.

در ادامه بحث پیرامون جایگاه فضا و برداشت از فضا در پارادایم های نظری برنامه ریزی را دنبال می کند. باتوجه به محوریت اقتصاد و جهانی شدن اقتصادی در محتوای این نوشتار، درک عمیق از رابطه فرآیندهای جهانی شدن اقتصادی و تحولات ناشی از آن در نگرش های برنامه ریزی شهری ضروری است لذا فصل سوم با بررسی جایگاه برنامه ریزی شهری در نظریه های اقتصادی به انتها می رسد.

سه فصل آغازین کتاب به بحث پیرامون فرآیندها، برون‌دادها و تحولات نظری در نظام معرفت شناسی برنامه ریزی شهری اختصاص یافته است و نقصان ها، چالش ها و محدودیت های پیش روی برنامه ریزی شهری را نمایان می سازد. جمع بندی یافته های این فصول لزوم کاربست نظریه هایی متناسب با ویژگی های جهان شبکه ای را نمایان می سازد. فصل چهارم در مروری بسیار موجز و خلاصه به معرفی نظریه ی عامل شبکه، تدقیق مفهوم و چگونگی کاربست آن در برنامه ریزی شهری می پردازد.

پس از مروری بر محدودیت ها و نقدهای پیرامون نظریه عامل شبکه، آخرین بخش فصل چهارم به جمع بندی مطالعات این پژوهش و مروری بر یافته های این اثر می پردازد.

براساس این گزارش، این مجموعه برای اساتید، محققان، کارشناسان امر برنامه ریزی و بویژه دانشجویان رشته شهرسازی، جغرافیای شهری، آمایش، اقتصاد، علوم اجتماعی و برنامه ریزی منطقه ای جالب توجه خواهد بود.

این کتاب در 151 در تیراز 1000 جلد به چاپ رسیده و به قیمت 10 هزار تومان در کتاب فروشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی واقع در دانشگاه اراک قابل خریداری است .

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

خبرگزاری دانشجویان ایران

iqna

sid

 

نشريات

 

کل بازدید از مطالب

بازدیدکنندگان
2
مطالب
1503
نمایش تعداد مطالب
1215202

آمار بازدید

امروز31

  • آی پی شما 54.166.172.180
  • مرورگر: unknown
  • نسخه مرورگر: unknown
  • سیستم عامل: unknown
4
آنلاین
  • ساختمان پردیس

به همت معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی؛ وضعيت استفاده و آثار شبكه ­هاي اجتماعي بر دانش ­آموزان دبيرستاني شهر اراك ارزیابی می شود

IMAGE

دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

معاون پژوهشي جهاددانشگاهي استان مركزي ابلاغ اجراي طرح پژوهشي وضعيت استفاده و آثار اجتماعي، فرهنگي و آموزشي شبكه ­هاي اجتماعي بر دانش ­آموزان دبيرستاني شهر اراكخبر داد. به گزارش ورابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، مهدی مبارکی با اعلام این خبر افزود: با توجه به فراخوان نيازهاي پژوهشي، سازمان آموزش و پرورش استان اقدام به تهيه و ارسال پروپزال نمود كه پس از بررسي هاي علمي به عمل آمده در شوراي پژوهشي اين سازمان، نهايتا طرح مذكور براي اجرا...ادامه مطلب...

به همت سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي استان مرکزی برگزار شد: جلسه هماهنگي توليد كتاب صوتي در جشنواره كتاب گويا

IMAGE

دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

به همت سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي استان مرکزی، جلسه هماهنگي توليد كتاب صوتي در جشنواره كتاب گويا 30 اردیبهشت برگزار شد.به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، دومين دوره جشنواره كتاب گويا كه به همت سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي در آذر ماه 96 كار خود را آغاز كرده بود. بعد از استقبال خوب دانشجويان دانشگاه هاي استان مركزي و داوري 76 اثر دانشجويي نهايتا 5 اثر برگزيده انتخاب گرديد، كه با توجه به آثار برگزيده و نفرات برتر اين جشنواره...ادامه مطلب...

انتخاب مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك به عنوان دبيرخانه ششمين درون دانشگاهي جشنواره "حركت" در استان مركزي


دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

براي سومين سال متوالي مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك به عنوان دبيرخانه ششمين جشنواره درون دانشگاهي "حركت" در استان مركزي انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، مهندس مسعود شهرجردي، سرپرست مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك در اين رابطه با اشاره به اينكه جشنواره ملي حركت ويژه انجمن هاي علمي دانشجويي با تاكيد بر هم افزايي، تكثير ايده هاي خلاق و ايجاد انگيزه و نشاط در انجمن هاي علمي دانشجويي همه ساله...ادامه مطلب...

انعقاد قرارداد طرح پژوهشي"تدوين سند راهبردي پنج ساله توسعه بقاع متبركه استان قزوين" في مابين جهاددانشگاهي استان مركزي و سازمان اوقاف و امور خيريه استان قزوين

IMAGE

یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397

معاون پژوهشي جهاددانشگاهي استان مركزي الز انعقاد قرارداد طرح پژوهشي"تدوين سند راهبردي پنج ساله توسعه بقاع متبركه استان قزوين" في مابين جهاددانشگاهي استان مركزي و سازمان اوقاف و امور خيريه استان قزوين خبر داد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، مهدی مبارکی ضمن اعلام اين خبر افزود: در راستاي ماموريت‌ها، اهداف و برنامه‌هاي حوزه معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي استان مركزي، طرح پژوهشي مذكور مصوب و پس از انجام مراحل اداري و...ادامه مطلب...

در آيين اختتاميه پنجمين جشنواره درون دانشگاهي «حركت» در البرز صورت گرفت؛ تجليل از انجمن هاي علمي گروه مديريت و صنعت مركز جهاددانشگاهي اراك

IMAGE

یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397

مراسم اختتاميه پنجمين جشنواره درون دانشگاهي «حركت» با حضور جمعي از مسئولان و با تجليل از انجمن هاي علمي گروه مديريت وخدمات اجتماعي و گروه صنعت مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك 29 ارديبهشت ماه در مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني حرفه اي كرج برگزار شد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، اين جشنواره كه ۹ انجمن در حوزه هاي فعاليت علمي خلاقانه، فضاي مجازي، انجمن هاي علمي برگزيده، كارآفريني، مسابقات علمي، نشر كتاب، نشريه...ادامه مطلب...

به همت دفتر كارآفريني مركز جهاددانشگاهي اراك؛ همايش "كارآفريني در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات" برگزار شد

IMAGE

یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397

همايش "كارآفريني در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات" در راستاي هم انديشي پيوند دانشگاه ها با نياز بازار كار و كارآفريني در حوزه فناوري به همت دفتر كارآفريني و ارتباط با جامعه و صنعت مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك و با همكاري استانداري مركزي 29 اردیبهشت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، محسن يساولي مدير فناوري اطلاعات و شبكه دولت استانداري مركزي در اين همايش با اشاره به دغدغه اشتغال در كشور اظهار كرد:...ادامه مطلب...

ارائه مقاله اعضاي هيات علمي گروه پژوهشي توسعه كالبدي شهر جهاددانشگاهي استان مركزي در سومين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي


چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1397

مقاله "سنجش فقر چند بعدي در مناطق پنجگانه كلانشهر اراك" در سومين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي  توسط نجمه سادات مصطفوي (مدير گروه پژوهشي توسعه كالبدي شهر جهاددانشگاهي استان مركزي) و مصطفي مومني (عضو گروه پژوهشي توسعه كالبدي شهر جهاددانشگاهي استان مركزي) در سطح سخنراني پذيرفته و در مجموعه مقالات همايش چاپ شد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، كنفرانس مذكور با مشاركت و حمايت دانشگاه ­ها و...ادامه مطلب...

برگزاري مسابقات داژبال ويژه دانشجويان دختر مركز علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك


چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1397

به همت كانون ورزشي مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك، مسابقات داژبال، در سالن 5 مرداد اراك برگزار شد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، نخستين دوره مسابقه داژبال ويژه دانشجويان دختر مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك با حضور حدود 30 نفر از دانشجويان دختر مركز جهاددانشگاهي اراك برگزار شد. برگزاري مسابقات داژبال با هدف گسترش ورزش همگاني و ايجاد روحيه نشاط در بين دانشجويان برگزار مي شود. شايان ذكر است؛ داژبال...ادامه مطلب...

برپايي نمايشگاه كتاب عمومي و تخصصي در مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك


چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1397

همزمان با هفته كتاب و كتابخواني، نمايشگاه كتاب عمومي و تخصصي از 23 ارديبهشت ماه جاري در مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، در اين نمايشگاه كه به همت كانون فرهنگي هنري مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك و با همكاري انتشارات جهاددانشگاهي استان مركزي برپا شده است بيش از 400 جلد كتاب در معرض ديد دانشجويان قرار گرفته است. همچنين در اين نمايشگاه كتاب هاي عمومي و تخصصي با...ادامه مطلب...

رییس تامین اجتماعی استان مرکزی: 10 تا 15 درصد بازار بورس کشور در اختیار تامین اجتماعی است


دوشنبه, 17 ارديبهشت 1397

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: در سال 96 وصولی حق بیمه در استان مرکزی به 13 هزار و 910 میلیون ریال(1391 میلیارد تومان) رسید.  به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی به نقل از ایسنا،محمدرضا بیدهندی در سلسله نشست‌های هم‌اندیشی تامین اجتماعی در دانشگاه‌های کشور با عنوان "تامین اجتماعی، توسعه، عدالت و دموکراسی" که با حضور دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در این نهاد برگزار شد، با اشاره به فعالیت گسترده و ارائه...ادامه مطلب...

گزارش تصويری

No result...

لیست شماره های سامانه پیام کوتاه جهاد دانشگاهی استان مرکزی

  روابط عمومی

30005710002002


  حراست

30005710002006


  معاونت آموزشی

 30005710002004


  معاونت پژوهش و فناوری

 30005710002005


   معاونت فرهنگی

 30005710002003


  معاونت پشتیبانی

 30005710002001


  مرکز فوق تخصصی درمان و تحقیقات نا باروری

 30005710002010

نظر سنجی

ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی

جهاددانشگاهی در شبکه های اجتماعی