جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی

امروز:
جمعه, 29 تیر 1397
اَللّهُمَّ عَرِّفْنى نَفْسَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى نَفْسَكَ لَمْ اَعْرِف نَبِيَّكَ اَللّهُمَّ عَرِّفْنى رَسُولَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى رَسُولَكَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَكَ اَللّهُمَّ عَرِّفْنى حُجَّتَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دينى خدايا خود را به من بشناسان، زيرا اگر خود را به من نشناسانى فرستاده ات را نشناخته ام، خدايا فرستاده ات را به من بشناسان، زيرا اگر فرستاده ات را به من نشناسانى حجّتت را نشناخته ام، خدايا حجّتت را به من بشناسان، زيرا اگر حجّتت را به من نشناسانى، از دين خود گمراه مى شوم.

کتاب "جریان‌های جهانی و چالش‌های برنامه‌ریزی شهری" در جهاد دانشگاهی استان مرکزی چاپ و منتشر شد

کتاب "جریان‌های جهانی و چالش‌های برنامه‌ریزی شهری" چاپ و منتشر شد

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی کتاب "جریان‌های جهانی و چالش‌های برنامه‌ریزی شهری" منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، این کتاب تالیف دکتر "میلاد همافر" استاد دانشگاه آزاد تهران است.

مولف در بخش پیشگفتار در معرفی این کتاب گفته است: توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی در 30 سال اخیر، فرآیند جهانی شدن و بسط جریان های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  در سراسر جهان را شتاب فراینده ای بخشیده است. این شتاب روزافزون و مهارناشدنی، کشورها، مناطق و شهرها را با تجربه دگرگونی های عمیق و بسیار سریع مواجه ساخته است.

شتاب تغییرات به حدی است که همزمانی نظریه و حتی عمل برنامه ریزی شهری با این تحولات بسیار دشوار و اغلب ناممکن  به نظر می رسد. در حالی که نظریه های هنجارین برنامه ریزی شهری حول پاسخ به سوالات اساسی و تدقیق ارزش ها همچنان در کشمکش هستند، برنامه ریزان و مدیران شهری مجبور به چاره اندیشی بی درنگ برای مواجهه با واقعیت ها و چالش های مدیریتی پیش رو هستند.

از طرفی دیگر در جهان پست مدرن امروز  تسلسل ارتباطی میان هنجار و اقدام شکسته شده است و در فقدان یک روایت فراگیر، بحث های هنجارین برنامه ریزی شهری مورد پرسش جدی قرار گرفته اند. چنین شرایطی برنامه ریزی شهری را بیش از هر زمانی به سوی پراگماتیسم  افراطی سوق داده است.

توسعه تکنولوژی های ارتباطی، اطلاعاتی و شبکه های مجازی در کنار ضرورت حفظ کارآیی اقتصادی، پیوستن به شبکه های جهانی و جهانی شدن اقتصادی ایران را تسریع کرده است. از آغاز دهه 90 شمسی، شتاب جهانی شدن ایران با برنامه های توسعه زیرساخت ارتباطی و سیاست های داخلی در زمینه توسعه اقتصاد دانش بنیان و اطلاعاتی و همچنین سیاست های خارجی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و چگونگی تعامل با جهان فزونی یافته است. مناطق کلانشهری ایران به عنوان موتورهای اصلی اقتصادی ایران در شبکه اقتصادی جهانی، به زودی موج گسترده ای از جریان های قدرتمند اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تجربه خواهندکرد، بنابراین شهرها یا به تعبیر بهتر گره های شبکه جهانی با پدیده ها، چالش ها و الزامات فضایی عملکردی تازه ای روبرو خواهند شد و مسائل  و چالش های این مناطق ابعادی بسیار پیچیده تر و متفاوت نسبت به تجربیات برنامه ریزی شهری در دوران ماقبل خواهد داشت.

علیرغم همسویی نسبی تحولات نظری برنامه ریزی با واقعیت های موجود یا عمل برنامه ریزی در کشورهای پیشگام، به دلیل سرعت غیرقابل تصور فرآیندهای جهانی، نظریه برنامه ریزی شهری در درک تحولات ناشی از فرآیندهای جهانی و جامعه شبکه ای یک تاخر زمانی آشکار داشته است. این تاخر و ناتوانی در نظام برنامه ریزی و معرفت شناسی برنامه ریزی شهری ایران که شکاف آشکار با بحث های روز جهان دارد، دوچندان خواهد بود. این کاستی، ناتوانی در برنامه ریزی و مدیریتِ بهینه فضایی و عملکردی جریان ها و در نتیجه کاهش کارآیی عملکردی و بازدهی شهرهای ایران در نظام اقتصاد جهانی را به همراه خواهد داشت. بنابراین خلاء پژوهش های نظام‌مند و بدون جهت گیری هنجارین برای درک بهتر فرآیندهای جهانی  و شیوه اثرگذاری در شهرها، مشهود است.

در این کتاب کوشش شده است، بخشی از این خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی شهری ایران پوشش داده شود و تعدادی از سوالات برنامه ریزان شهری درخصوص مفهوم جهانی شدن، رابطه جهانی شدن با مناطق کلانشهری و  ضرورت های برنامه ریزی شهری در عصر بسط جریان های جهانی پاسخ داده شود.

فصل اول کتاب پیرامون مفهوم جهانی شدن، نگرش های مختلف به جهانی شدن و پیامدهای آن در ابعاد مختلف به اختصار بحث می کند. در  ادامه فصل برای هدایت پژوهش به سوی مسئله شهر و جهانی شدن، مروری  مختصر بر مفهوم شهر جهانی، ویژگی ها و زیرساخت های مختلف شهرهای جهانی می شود. در انتهای فصل اول وضعیت ایران در سلسله مراتب اقتصاد جهانی، پتانسیل ها و محدودیت های قانونی، ساختاری و برنامه ریزی برای پیوستن به شبکه شهرهای جهانی مورد مداقه  قرار می گیرد.

فصل دوم کتاب، در گام نخست به بحث پیرامون پارادایم تکنولوژی اطلاعات، جامعه شبکه ای، جامعه اطلاعاتی و تحولات اقتصادی زمینه ساز آن می پردازد. در ادامه تحولات ناشی از  بسط منطق شبکه ای بر تجربیات بشر در حوزه های مختلف مورد بحث و مداقه قرار می گیرد. پس از تدقیق رابطه جامعه شبکه ای با جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی، وضعیت ایران از حیث بسط و توسعه جامعه اطلاعاتی  براساس اسناد و آمار موجود ارزیابی می شود و در پایان سوالاتی در خصوص  اثر این تحولات بر نظریه و عمل برنامه ریزی شهری طرح می شود.

فصل سوم کتاب، حول پاسخ سوالات مطروحه در انتهای فصل دوم سامان یافته است. فصل سوم با بحث پیرامون فضا و تحولات نظری مفهوم فضا، رابطه جهانی شدن و تغییر ادراک فضا و نگرش نظریه های فضایی به مفهوم فضا آغاز می شود.

در ادامه بحث پیرامون جایگاه فضا و برداشت از فضا در پارادایم های نظری برنامه ریزی را دنبال می کند. باتوجه به محوریت اقتصاد و جهانی شدن اقتصادی در محتوای این نوشتار، درک عمیق از رابطه فرآیندهای جهانی شدن اقتصادی و تحولات ناشی از آن در نگرش های برنامه ریزی شهری ضروری است لذا فصل سوم با بررسی جایگاه برنامه ریزی شهری در نظریه های اقتصادی به انتها می رسد.

سه فصل آغازین کتاب به بحث پیرامون فرآیندها، برون‌دادها و تحولات نظری در نظام معرفت شناسی برنامه ریزی شهری اختصاص یافته است و نقصان ها، چالش ها و محدودیت های پیش روی برنامه ریزی شهری را نمایان می سازد. جمع بندی یافته های این فصول لزوم کاربست نظریه هایی متناسب با ویژگی های جهان شبکه ای را نمایان می سازد. فصل چهارم در مروری بسیار موجز و خلاصه به معرفی نظریه ی عامل شبکه، تدقیق مفهوم و چگونگی کاربست آن در برنامه ریزی شهری می پردازد.

پس از مروری بر محدودیت ها و نقدهای پیرامون نظریه عامل شبکه، آخرین بخش فصل چهارم به جمع بندی مطالعات این پژوهش و مروری بر یافته های این اثر می پردازد.

براساس این گزارش، این مجموعه برای اساتید، محققان، کارشناسان امر برنامه ریزی و بویژه دانشجویان رشته شهرسازی، جغرافیای شهری، آمایش، اقتصاد، علوم اجتماعی و برنامه ریزی منطقه ای جالب توجه خواهد بود.

این کتاب در 151 در تیراز 1000 جلد به چاپ رسیده و به قیمت 10 هزار تومان در کتاب فروشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی واقع در دانشگاه اراک قابل خریداری است .

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

خبرگزاری دانشجویان ایران

iqna

sid

 

نشريات

 

کل بازدید از مطالب

بازدیدکنندگان
2
مطالب
1534
نمایش تعداد مطالب
1254418

آمار بازدید

امروز72

  • آی پی شما 23.20.25.122
  • مرورگر: unknown
  • نسخه مرورگر: unknown
  • سیستم عامل: unknown
4
آنلاین

نکات مدیریتی/ 10 کار مدیران چابک


پنج شنبه, 28 تیر 1397

 1- کار کمتر:کار در جریان را در سطح سبد محصول محدود کنید، اتلاف را حذف نمایید، تمرکز ایجاد کنید، کارهای موازی کمتری انجام دهید، مسائل را ساده نگاه دارید.2- اکتشاف و تطبیق:به جای دنبال کردن برنامه ای مشخص، اکتشاف کنید و خود را با آموخته هایتان تطبیق دهید. 3- یادگیری سریع:چرخه های بازخورد را کوتاه کنید، تحملِ پذیرش اشتباهات را داشته باشید و برای یادگیری و بهبود مستمر ارزش قائل شوید.4- یک تیم، یک هدف:برای جلوگیری از انباشته شدن کارها، تیمهایی...ادامه مطلب...

نشریه بین‌المللی جهاد دانشگاهی منتشر کرد؛ میزان ویتامین D با موفقیت درمان های ناباروری ارتباط ندارد


چهارشنبه, 27 تیر 1397

امروزه گروه زیادی از زنان نابارور، تحت درمان به‌وسیله روش‌های کمکی قرار می‌گیرند. در این خصوص، نشریه بین‌المللی جهاد دانشگاهی به انتشار نتایج تحقیقی پرداخته که در آن رابطه بین سطح ویتامین دی با میزان موفقیت این بارداری‌ها بررسی شده است. به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از سیناپرس، تلقیح داخل رحمی یا IUI روشی برای انتقال مستقیم اسپرم به رحم است. این تکنیک، یک روش ساده، غیرتهاجمی و دارای صرفه اقتصادی است که برای تولیدمثل کمکی...ادامه مطلب...

معاون عمرانی استاندار مرکزی تاکید کرد: بهره مندی از ظرفیت های علمی و فرهنگی جهاد دانشگاهی در استان

IMAGE

یکشنبه, 24 تیر 1397

معاون عمرانی استاندار مرکزی بر بهره مندی از ظرفیت های علمی و فرهنگی جهاد دانشگاهی در استان تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، ، مهدی زندیه‌وکیلی با حضور در خبرگزاری ایسنا منطقه مرکزی، ضمن تقدیر از فعالیت های ارزشمند جهاد دانشگاهی و خبرگزاری ایسنا، به تشریح برخی مباحث مهم شهری و برخی از مسائل طرح شده و نقدها به عملکرد و اقدامات خود در رسانه‌های مختلف استان پرداخت.  وی در خصوص پروژه 58 متری به عنوان یکی از مهمترین...ادامه مطلب...

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک: فعالیت‌های جهاددانشگاهی نیاز امروز جامعه است


چهارشنبه, 20 تیر 1397

حجت‌الاسلام نعمت‌الله سرلکیان رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک در حاشیه بازدید از مرکز فوق‌تخصصی ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی با اشاره به آمار موجود طلاق و ناباروری گفت: جامعه از وضعیت خوبی برخوردار نیست؛ فعالیت‌های جهاددانشگاهی در این زمینه نیاز امروز جامعه است و یک کار جدید و نو محسوب می‌شود  به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا، رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک ۱۹ تیرماه در حاشیه بازدید از مرکز...ادامه مطلب...

آغاز کلاس های ترم تابستان مركز آموزش تخصصي جهاد دانشگاهي استان مرکزی


چهارشنبه, 20 تیر 1397

کلاس های ترم تابستان مركز آموزش تخصصي جهاد دانشگاهي استان مرکزی آغاز شد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، مهدی علی سلیمان مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت اراک با اعلام این خبر افزود: مركز آموزش تخصصي همچون سنوات گذشته با بهره گيري از اساتيد متخصص و مجرب دوره هاي آموزشي متنوعي را براي گروه هاي مختلف سني در نظر گرفته است. وی ادامه داد: اين دوره ها در گروه هاي آموزشي زبانهاي خارجي، علوم رايانه؛ فني ومهندسي ، پزشكي، حسابداري و...ادامه مطلب...

برگزاری ­پنجمين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه هاي اجرايي در مرکزعلمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک


سه شنبه, 19 تیر 1397

همزمان با سراسر کشور، ­پنجمين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه هاي اجرايي در مرکزعلمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک برگزار شد.به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، مهندس مسعود شهرجردی رییس مرکز علمی کاربردی اراک با اعلام این خبر افزود:  اين آزمون براي جذب افراد واجد شرايط در 9 دستگاه اجرايي شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان دامپزشکي کشور، سازمان شيلات کشور، وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي،...ادامه مطلب...

کسب رتبه برتر توسط جهادگر جهاد دانشگاهی استان مرکزی در مسابقات استانی قرآن کریم اوقاف


سه شنبه, 19 تیر 1397

جهادگر جهاد دانشگاهی استان مرکزی در مسابقات استانی قرآن کریم اوقاف به مقام دوم دست یافت. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، رقابت ۲۵۴ منتخب استان مرکزی در مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف با تلاوت علیرضا احمدی قاری بین المللی در رشته‌های حفظ ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء، کل، قرائت تحقیق و ترتیل، اذان و دعاخوانی برگزار شد. در این مسابقات محسن بیات عضو جهاد دانشگاهی استان مرکزی در رشته حفظ کل (برادران) عنوان دوم...ادامه مطلب...

کتاب «دشمنی با سایه» در جهاددانشگاهی استان مرکزی رونمایی شد

IMAGE

چهارشنبه, 13 تیر 1397

مراسم رونمایی از کتاب «دشمنی با سایه، نقد آراء پوپر» با حضور جمعی از صاحب‌نظران و اساتید حوزه و دانشگاه در ساختمان جهاددانشگاهی استان مرکزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، کتاب «دشمنی با سایه، نقد آراء پوپر در حوزه فلسفه علم، معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و فلسفه‌سیاسی» تألیف حجت‌الاسلام دکتر مهدی ایمانی‌مقدم، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان مرکزی که به همت انتشارات جهاددانشگاهی...ادامه مطلب...

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی: جهاد دانشگاهی اقدامات بزرگ و مهمی در عرصه های علمی و فرهنگی انجام داده است

IMAGE

چهارشنبه, 13 تیر 1397

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: راه برون‌رفت کشور از مشکلات تکیه بر نخبگان جوان و بکارگیری ایده‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی است به طوری که باید به آن بها داد. امروز با توجه به فضای مسموم سیاسی یک مجموعه مانند جهاددانشگاهی این تفکر و قدرت را می‌تواند در قشر دانشجو ایجاد کند. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، به نقل از ایکنا، حجت‌الاسلام حسین دلاوری، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی، صبح...ادامه مطلب...

به همت جهاد دانشگاهی استان مرکزی؛ کارگاه آموزشی عکاسی خبری در ساوه برگزار شد


چهارشنبه, 13 تیر 1397

مدیر مرکز آموزش کوتاه مدت جهاددانشگاهی ساوه گفت: کارگاه آموزش عکس خبری ویژه مدیران روابط عمومی و عکاسان خبری این شهرستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، رضا معماریان افزود: این کارگاه با همکاری فرمانداری ویژه ساوه و جهادانشگاهی و با حضور 21 نفر از مدیران روابط عمومی ادارات و عکاسان خبری بصورت رایگان برگزار شد. وی بیان کرد: در این کارگاه آموزشی دو ساعته با مربیگری "رسول فرقانی" از مربیان جهاددانشگاهی ساوه در حوزه...ادامه مطلب...

گزارش تصويری

No result...

لیست شماره های سامانه پیام کوتاه جهاد دانشگاهی استان مرکزی

  روابط عمومی

30005710002002


  حراست

30005710002006


  معاونت آموزشی

 30005710002004


  معاونت پژوهش و فناوری

 30005710002005


   معاونت فرهنگی

 30005710002003


  معاونت پشتیبانی

 30005710002001


  مرکز فوق تخصصی درمان و تحقیقات نا باروری

 30005710002010

نظر سنجی

ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی

جهاددانشگاهی در شبکه های اجتماعی