کسب رتبه اول جشنواره رویش توسط علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک۰

کسب رتبه اول جشنواره رویش توسط علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ،رئیس مرکز آموزش علمی...

برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان مرکزی۰

برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان مرکزی

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، مسعود شهرجردی با اشاره به اینکه آزمون استخدامی...

رویداد اکسیر با عنوان "یک شهید، یک دانشجو، یک تعاونی"۶

رویداد اکسیر با عنوان "یک شهید، یک دانشجو، یک تعاونی"

رویداد اکسیر با عنوان "یک شهید، یک دانشجو، یک تعاونی" در مرکز آموزش علمی...

واحد فناور پاندورا۱۵

واحد فناور پاندورا

نام واحد فناور: پاندورا زمینه فعالیت: طراحی و تولید سنگ...

نشست بررسی ابعاد مختلف «وحدت حوزه و دانشگاه» - اراک۸

نشست بررسی ابعاد مختلف «وحدت حوزه و دانشگاه» - اراک

نشست تخصصی با محوریت «بررسی ابعاد مختلف وحدت حوزه و دانشگاه» ، ۲۱ آذر...