آموزش عمومی متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی۵

آموزش عمومی متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی

آموزش عمومی متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی

تکمیل فرم های مشاوره متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی۸

تکمیل فرم های مشاوره متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی

تکمیل فرم های مشاوره متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی

دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با سرپرست شهرداری اراک۷

دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با سرپرست شهرداری اراک

دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با سرپرست شهرداری اراک

دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با نماینده مردم ساوه و زرندیه و فرماندار ساوه۹

دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با نماینده مردم ساوه و زرندیه و فرماندار ساوه

دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با نماینده مردم ساوه و زرندیه

دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان۶

دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان

دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان

آیین تودیع و معارفه رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی۹

آیین تودیع و معارفه رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی

آیین تودیع و معارفه رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی

نشست جهاددانشگاهی با بسیج دانشجویی استان مرکزی۱۴

نشست جهاددانشگاهی با بسیج دانشجویی استان مرکزی

نشست جهاددانشگاهی و بسیج دانشجویی سپاه روح‌الله استان مرکزی، با محوریت...

افتتاح دبیرخانه طرح ملی مشاغل خانگی در شهرستان های محلات، دلیجان و خمین۱۶

افتتاح دبیرخانه طرح ملی مشاغل خانگی در شهرستان های محلات، دلیجان و خمین

دبیرخانه طرح ملی مشاغل خانگی با حضور حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، منتخب مردم...