آزمایشگاه معتمد محیط زیست

تعداد بازدید:۶۰۰۰
آزمایشگاه معتمد محیط زیست

یکی از بزرگ­ترین و مهمترین بخشهای جهاد دانشگاهی استان مرکزی آزمایشگاه تخصصی آن می­باشد و در حال حاضر جامع ­ترین آزمایشگاه خدماتی تحقیقاتی و صنعتی استان مرکزی به شمار می­رود. این آزمایشگاه ها با هدف متمرکز نمودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته و بی­ نظیر مورد نیاز رشته ­های مختلف از معتبرترین کمپانی­­های دنیا، با انگیزه سوق­دهی و تمرکز بیشتر بر روی تحقیقاتی کاربردی و هدفمند، بهره­ وری بهینه از امکانات موجود، صرفه ­جویی در هزینه ­های پروژه­­ها، انجام پروژه­­ها در مسیری با حداقل چالشها، امکان بهره­ وری از داده­ ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر در بین پژوهشگران و انتقال اطلاعات، دسترسی شرکت­های دانش­ بنیان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی در منطقه و کشور ایجاد شده است.

 

دامنه خدمات و فعالیت­های جاری آزمایشگاه معتمد محیط زیست

آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی استان مرکزی با اخذ گواهینامه آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست کشور در زمینه آنالیز کامل نمونه‌های فاضلاب و پساب‌های صنعتی فعالیت گسترده‌ای می‌نماید. کلیه نتایج آنالیزهای انجام شده توسط این آزمایشگاه در زمینه آب و فاضلاب مورد تائید سازمان حفاظت محیط زیست کشور می‌باشد.

تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاه معتمد محیط زیست

آزمایشگاه فیزیکو شیمیایی

 • دستگاه اندازه گیری pH : (pH Meter)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت و اندازه گیری کل جامدات محلول : (EC & TDS Meter)
 • دستگاه اندازه گیری کدورت: (Turbidimeter)
 • دستگاه تعیین BOD5
 • دستگاه تعیین COD
 •     دستگاه اسپکتروفتومتر
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول: DO Meter
 • دستگاه فلیم فتومتر: (Flame Photometer)

آزمایشگاه بیولوژی

 • دستگاه انکوباتور شیکردار
 • آون
 • دستگاه اتوکلاو
 • دستگاه بن ماری
 • هود لامینار

آزمونهای قابل انجام در آزمایشگاه معتمد محیط زیست

پارامترهای فیزیکو شیمیایی

 • تعیین pH به روش الکترومتری
 • تعیین هدایت الکتریکی به روش آزمایشگاهی
 • تعیین COD به روش هضم برگشتی باز
 • تعیین BOD5
 • تعیین کلرید به روش آرژانومتری
 • تعیین فسفر به روش کلرید قلع
 • تعیین میزان کل جامدات محلول خشک شده در 180 ˚C
 • تعیین میزان کل جامدت معلق خشک شده در 103 ˚C
 • تعیین قلیائیت به روش حجم سنجی
 • کلر باقیمانده با کیت رنگ سنجی
 • تعیین سدیم با روش نورسنجی نشری شعله
 • تعیین پتاسیم با روش نورسنجی شعله

پارامترهای بیولوژیکی

 • روش تخمین محتمل ترین تعداد (M.P.N)
 • توتال کلیفرم
 • فوکال کلیفرم

 

آدرس : کمربندی شمالی، جنب مدرسه فرزانگان، مجتمع آموزشی-پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

تلفن :  34172272-086