کانون تانیان

تعداد بازدید:۴۲۴۵

فعال در زمینه هنرهای دستی دانشجویان و ارائه محصولات دانشجویی در قالب نمایشگاه ها در سطح دانشگاه های استان، برگزاری دوره های تخصصی در این زمینه مثل چرم دوزی و نمد بافی و ...