نظر سنجی مراجعین مرکز درمان

مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی
 • 0
 • از چه طریقی با مرکز آشنا شده اید؟*
  تبلیغات محیطی
  تابلوهای شهری و بنر
  تبلیغات تلویزیونی
  شبکه های مجازی
  پزشک معالج
  دوستان و آشنایان
  سایر موارد
  1
 • نحوه برخورد پزشکان مرکز با شما چگونه بوده است؟*
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  2
 • نحوه برخورد پذیرش و کارکنان با شما چگونه بوده است؟*
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  3
 • نام افرادی که مناسب ترین برخورد را با شما داشته اند اعلام فرمایید:*
  4
 • نام افرادی که برخورد نامناسب با شما داشته اند اعلام فرمایید:*
  5
 • نام خدمت دریافتی*
  6
 • آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟*
  بله
  خیر
  7
 • خدمت ارائه شده به خود را چگونه ارزیابی می کنید؟*
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  8
 • تا چه حد محیط و امکانات اداری را جهت ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید؟*
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  9
 • آیا مایل به ایجاد فضای اسکان جهت اقامت کوتاه مدت برای مراجعین هستید؟*
  بله
  خیر
  بی نظر
  10
 • آیا غیر از وجوه مشخص در دوره درمان، از شما مبلغی دریافت شده است؟*
  بله
  خیر
  11
 • هر گونه نظر، انتقاد و یا پیشنهاد در جهت بالاتر بردن سطح کیفی خدمات مرکز را اعلام فرمایید:*
  12
 • در صورت تمایل اطلاعات زیر را وارد کنید
  13
 • نام و نام خانوادگی*
  14
 • میزان تحصیلات*
  15
 • نام پزشک مربوطه*
  16
 • جنسیت*
  مرد
  زن
  17
 • استان محل سکونت*
  18
 • شهرستان محل سکونت*
  19
 • روستای محل سکونت*
  20

 • روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی
  21