معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۱۰۵۸۶

اگر بخواهیم عوامل تأثیرگذار در رشد ، توسعه و تعالی جوامع را برشماریم ، بی تردید یکی از موثرترین عوامل پیشرفت جوامع ، برخورداری از نیروی انسانی ماهر و مدیران کارآمد می باشد. در کشورهای متکی به اقتصاد دانش محور، میزان مهارت و دانش به روز افراد ، نقطه ی قوت کشورها و سازمانهای موفق محسوب می شود ، از این رو هزینه های صرف شده در امور آموزشی همواره به عنوان یک سرمایه گذاری مفید و مؤثر تلقی می گردد. علاوه بر آموزشهای عالی مقطع دار که از طریق دانشگاه ها و مراکز رسمی دولتی و یا غیر دولتی ارائه می گردد. آموزش های کوتاه مدت ، بدو خدمت و یا حین خدمت که منجر به کسب دانش ، مهارت و افزایش کارایی در افراد می شود ، نقش به سزائی در توسعه کمی و کیفی و موفقیت سازمانی و تشکیلاتی خواهد داشت . لذا شناسایی جوامع هدف ، تعریف دوره های آموزشی کاربردی و اشتغال محور ، تدوین برنامه ها و دوره های آموزشی مطلوب ، استفاده از اساتید متخصص و مجرب می تواند از نقطه نظر کارایی و اشتغال زایی ، دوره های کوتاه مدت را از بسیاری دوره های بلند مدت سودمندتر نماید.

در همین راستا جهاددانشگاهی استان مرکزی فعالیت های آموزشی خود را از سال 1361 آغاز  و  با بهره‌مندی از تجربیات ارزشمند، کادر آموزشی مجرب، اعضاء هیأت علمی و با بکارگیری فناوری روز   ، در زمینه آموزش‌های کوتاه مدت فعالیتهای گسترده و چشمگیری داشته است.

این فعالیتها در قالب 7 دپارتمان آموزشی تخصصی ذیل در سطح استان ارائه می شود :

1)       دپارتمان آموزش کارکنان دولت و سازمانی

2)       دپارتمان آموزش علوم پزشکی

3)       دپارتمان آموزش فنی و مهندسی

4)       دپارتمان آموزش علوم رایانه و حسابداری

5)       دپارتمان آموزش زبان‌های خارجی

6)       دپارتمان آموزش مجازی و الکترونیکی

7)       دپارتمان آموزش کارآفرینی و کسب و کار

اهداف :

ارتقاء سطح دانش ، بینش و مهارت های تخصصی افراد جامعه به منظور افزایش کارایی آنان

ارتقاء سطح دانش ، بینش و افزایش بهره وری شاغلین دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه های مختلف و ایجاد مهارت های  شغلی  آنان

پرورش نیروی متخصص، خلاق ، کارآمد و توانمندسازی و توسعه دانش تخصصی مدیران،کارشناسان و کارکنان دستگاههای اجرایی

تعداد مراکز:

مرکز شماره 1: اراک خیابان شهید بهشتی، کوچه  حاج آقا صابر     شماره تماس:08632241435-08632241434

مرکز شماره 2: ساوه بلوار آیت ا... طالقانی - روبروی پارک شهر  شماره تماس: 08642226700-08642215300