مشاوره خانواده

تعداد بازدید:۳۸۶۴

شماره تماس : 32233988 -086

نوبت دهی آنلاین

خانواده درمانی یک مداخله است که تمرکزش بر روی تعاملات و ارتباطات اعضای خانواده با هم می باشد و در روند آن سعی می شود که کارکرد خانواده به عنوان واحدی متشکل از تک تک اعضاء بهبود یابد.
خانواده یک سیستم و سازمان اجتماعی در مقیاس کوچک است. گروهی از افراد از طریق ازدواج و تولید مثل با یکدیگر زندگی می کنند. این سیستم بی تردید مهمترین نقش را در رشد و رفاه جسمی، روانی و اجتماعی کودک و دیگر افراد خانواده دارد.
در واقع اگر یکی از اعضای خانواده با اشکالات رفتاری و روانی روبرو باشد، رد پای این مشکل را می توان در روابط خانوادگی مشاهده کرد.

در این نوع از مداخله، مشاور تلاش می کند تا الگوهای بین نسلی غیرقابل انعطاف را که موجب آزردگی درون خانواده یا روابط فردی گشته است را در هم بشکند. مشاور تلاش می کند تا با نشان دادن الگوهایی که عموما از نظر اعضای خانواده پنهان هستند، تعادل این سیستم را حفظ کند.
روند مشاوره خانواده درمانی در این مرکز با توجه به مسئله بین 8 تا 14 جلسه می باشد که در جلسات اول و دوم در بررسی و شناسایی و تشخیص مسئله و مشکل و تعارضات موجود می پردازیم.

در جلسات سوم تا پنجم ارتباط های متقابل و تعاملات اعضای خانواده ارزیابی می شود و با تک تک افراد خانواده جلسات مشاوره ای برگزار می گردد و ملاحظات درمانی انجام می شود و در جلسات آخر مهارت های لازم آموزش داده می شود.