دوره‌ها، نشست‌ها و همایش‌های تخصصی

تعداد بازدید:۴۰۴۵
  • نشست تخصصی عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری با تاکید بر شهرستان‌های استان مرکزی
  • نشست تخصصی ارزیابی المان های شهری
  • نشست تخصصی توسعه شهری و پدافند غیرعامل
  • کارگاه آموزشی آمایش شهری و منطقه ای
  • کارگاه آموزشی آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
  • کارگاه آموزشی تدوین شاخص های سنجش ظرفیت توسعه میان افزای شهری
  • کارگاه آموزشی سامانه فرماندهی حوادث و مدیریت بحران
  • دوره مقدماتی و پیشرفته GIS در شهرسازی
  • دوره آموزشی مقاله نویسی
  • دوره آموزشی آشنایی با مباحث مقررات ملی ساختمان اثرگذار در توسعه کالبدی شهر