اعضای سازمان

تعداد بازدید:۴۹۴۲
team

مجتبی غلامی

مدیر سازمان دانشجویان
 •  
 •  
 •  
 •  
team

علیرضا دارابی

مسئول امور اجرایی سازمان
 •  
 •  
 •  
 •  
team

محمدمهدی حیمی نسب

نماینده سازمان در دانشگاه پیام نور استان مرکزی
 •  
 •  
 •  
 •  
team

احمد بیرانوند

نماینده سازمان در دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی
 •  
 •  
 •  
 •  

 

team

محسن سعیدی

نماینده سازمان در دانشگاه صنعتی اراک
 •  
 •  
 •  
 •