اداره روابط عمومی

تعداد بازدید:۴۹۸۷

روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در طول حیات خود با فراز و نشیب های فراوان و همراه با کسب تجربه فعالیت خود را در واحد استان مرکزی پیگیری می نماید. از جمله اهداف و اقدامات مهمی که در این اداره دنبال می شود  می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- توسعه ارتباطات رسانه ای

- تقویت همگرایی و ارتباطات درون نهادی

- حفظ سرمایه اجتماعی واحد استان مرکزی

- معرفی توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی

- تحلیل محتوا و مطالعه افکار عمومی

- آموزش تخصصی رابطان خبری حوزه های فعالیت جهاد دانشگاهی

- استفاده صحیح و منطبق با فرهنگ جهادی از شیوه های نوین تبلیغات موثر

- ترویج هنرمندانه فرهنگ کار جهادی در جهاد دانشگاهی

روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی با پذیرفتن این اصل اساسی که وجود اعتماد، به دنبال خود تقویت و پویایی، همسویی مخاطبان با اهداف تعیین شده، سرعت و افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و رضایت گروه های مرتبط با جهاد دانشگاهی را در پی خواهد داشت، توش و توان خود را در حد بضاعت به تولید محتوا و انتشار پیام های ارتباطی متناسب با توقعات مخاطبان، پرهیز از یکنواختی در پیام ها، متنوع نمودن برنامه ها، بکارگیری فناوری های نوین اطلاع رسانی و تبلیغات و نیز هدایت فرهنگ سازمانی به سمت تقویت ارزش ها، همکاری و تعامل مصروف داشته است.

روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ماموریت شناسایی و معرفی توانمندی ها و دستاوردهای علمی، آموزشی و فرهنگی جهاد دانشگاهی و نیز شناخت نیاز مخاطبان و افکار عمومی را از طریق سه بخش ذیل به انجام می رساند.

1- ارتباطات رسانه ای

2- ارتباط با مخاطبان

3- تبلیغات و انتشارات

 

ارتباط با اداره روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

تلفن تماس: 08634770688

نمابر:08634770688

ایمیل: sec.mr@acecr.ac.ir

شبکه های اجتماعی: jdmarkazi.ac.ir@

ارتباط از طریق سایت WWW.Jdmarkazi.ac.ir بخش های تماس با ما و انتقاد و پیشنهاد

مکاتبه و ارسال نامه به صندوق پستی 716 به نام اداره روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

ارتباط از طریق شبکه ارتباطات خبری رابطان خبری حوزه های مختلف جهاد دانشگاهی استان مرکزی