اساسنامه سازمان

تعداد بازدید:۴۰۷۷

مقدمه:

به منظور سازماندهی مطلوب و توسعه (ارتقاء) مشارکت دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، علمی، صنفی و فوق برنامه و در جهت تحقق استراتژی برنامه اول توسعه جهاددانشگاهی مبنی بر "تأکید بر تقویت فرهنگ و ارزش های اسلامی در جامعه و به خصوص در نسل جوان و دانشجویان دانشگاه ها"، مطابق این اساسنامه، (سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی)تأسیس می‌شود.

فصل اول: کلیات

ماده 1: تعریف:

"سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی" تشکیلاتی است وابسته به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی که در این اساسنامه، به اختصار "سازمان" نامیده می‌شود.

تبصره: مرکز سازمان در تهران بوده اما سازمان می تواند با تصویب شورای مرکزی سازمان، در سایر نقاط کشور شعبه دایر نماید.

ماده 2: هدف:

هدف از تأسیس سازمان دانشجویان، ایجاد زمینه برای کشف، شکوفایی و اعتلای استعدادهای اجتماعی، سیاسی، هنری، علمی و فرهنگی دانشجویان و ارتقای همکاری و مشارکت آنان در زمینه‌های فوق‌الذکر است.

فصل دوم : سیاست‌ها و خط مشی‌ها

ماده 3: سیاست‌ها و خط مشی‌های سازمان

1-3- تأکید بر فرهنگ اصیل اسلامی و ارزش های انقلاب اسلامی مصّرح در آراء و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، و قانون اساسی جمهوری اسلامی در شئون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و عملیاتی سازمان

2-3- تعدد و تنوع بخشیدن به فعالیتها متناسب با ابعاد زندگی نسل جوان (دانشجویان)

3-3- بهره‌گیری از حرکتهای خودجوش دانشجویی و جلب مشارکت دانشجویان در اداره سازمان

4-3- جذب و سازماندهی نیروهای دانشجویی در عرصه‌های سازندگی و موقعیت های ویژه کشور

5-3- تأکید بر فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی در مناطق محروم

6-3- اهتمام به برقراری ارتباطات بین المللی بین دانشجویان ایرانی و دانشجویان سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی

ماده 4: وظایف سازمان

1-4- بسط و گسترش فرهنگ مکتوب با تأکید بر انتشار آثار دانشجویان

2-4- انجام مطالعات و پژوهش های دینی، علمی ، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و برپایی همایش های سیاسی و معارف اسلامی

3-4- ارائه مشاوره‌های روانشناسی در قالب مراکز مشاوره با همکاری اساتید و متخصصان مربوط

4-4- ارائه خدمات گوناگون به مناطق محروم از طریق برپایی اردوهای دانشجویی به ویژه در شرایط اضطراری و وضعیت‌های ویژه

5-4- تشکیل صندوق همیاری جهت حمایت مالی از دانشجویان

6-4- برقراری ارتباطات بین المللی دانشجویی در چارچوب اهداف سازمان

7-4- زمینه‌سازی برای اشتغال حین تحصیل و پس از تحصیل دانشجویان

8-4- شناسایی، معرفی و حمایت از استعدادهای برتر دانشجویی در عرصه‌های علمی و فرهنگی

9-4- غنی سازی اوقات فراغت و اهتمام به پرورش جسم و روح دانشجویان از طریق برنامه‌های ورزشی با تأکید بر ورزش های طبیعی و کوهنوردی

10-4- همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت کاربردی ویژه دانشجویان (امدادگری و ...)

11-4- مبارزه فرهنگی با فقر و فساد و تبعیض

12-4- مشارکت در برنامه‌های زیست محیطی

فصل چهارم: ارکان و تشکیلات

ماده 5: ارکان سازمان

1-5- مجمع عمومی

2-5- شورای مرکزی

3-5- رئیس

4-5- شعب سازمان

ماده 6: مجمع عمومی

مجمع عمومی متشکل از رئیس جهاددانشگاهی (رئیس مجمع)، اعضای شورای مرکزی سازمان و کلیه معاونان فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی (رؤسای شعب) خواهد بود. مجمع عمومی حداقل سالی یک بار و در موارد اضطراری به درخواست رئیس مجمع تشکیل جلسه خواهد داد.

تبصره: جلسه مجمع با حد نصاب دو سوم اعضا تشکیل می‌شود و مصوبات آن لازم الاجرا می‌باشد.

ماده 7: وظایف مجمع عمومی

الف) سیاستگذاری و تعیین خط مشی سالانه سازمان

ب) استماع و تأیید گزارش عملکرد اجرایی و مالی سازمان

ج) ارائه هرگونه پیشنهاد در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان

د) تصویب آیین نامه داخلی جلسات مجمع عمومی

ماده 8: ترکیب اعضای شورای مرکزی سازمان

شورای مرکزی سازمان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سازمان بوده و تعداد اعضا و ترکیب آن بدین قرار است:

 • رئیس جهاددانشگاهی (رئیس شورای مرکزی)
 • نماینده هیأت امنای جهاددانشگاهی (به انتخاب هیأت امناء)
 • معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
 • سه نفر از معاونان فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی به انتخاب آنان
 • رئیس سازمان دانشجویان
 • چهار نفر از دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره1: احکام اعضای شورای مرکزی از سوی رئیس جهاددانشگاهی برای مدت 3 سال صادر خواهد شد.

تبصره2: دبیری شورا به عهده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خواهد بود.

تبصره3: نمایندگان دانشجویان در دوره اول به پیشنهاد معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و تصویب شورای مرکزی سازمان و در دوره های بعد از سوی مجمع عمومی سازمان انتخاب خواهند شد.

تبصره4: ضوابط نحوه انتخاب دانشجویان توسط رئیس سازمان تدوین، توسط شورای مرکزی بررسی و تصویب، و توسط مجمع عمومی تأیید نهایی می گردد.

ماده 9: وظایف شورای مرکزی سازمان

1-9- بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه سازمان و ارائه آن به مراجع ذیربط

2-9- بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی

3-9- بررسی و تأیید گزارش نمودار تشکیلاتی سازمان و ارائه آن به هیأت امناء

4-9- تصویب آئین ‌نامه داخلی جلسات شورای مرکزی

5-9- تصویب آئین نامه‌ها و دستورالعملهای مورد نیاز سازمان

6-9- نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و امور اجرایی سازمان

7-9- بررسی و تصویب تأسیس شعب سازمان

8-9- بررسی و تصویب طرح ها، برنامه‌ها و موضوعات پیشنهادی رئیس یا اعضای شورای مرکزی سازمان

9-9- بررسی و تأیید عملیات و تراز سالانه مالی سازمان و ارائه به مجمع عمومی

10-9- تهیه و پیش‌نویس سیاست ها و خط‌مشی‌های سازمان جهت ارائه به مجمع عمومی

ماده 10: رئیس سازمان به عنوان عالی ترین مقام اجرایی سازمان به پیشنهاد معاون فرهنگی جهاد، تصویب هیأت امناء و با حکم رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت 3 سال منصوب و تمدید مسئولیت وی برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

تبصره: قبول استعفا و یا عزل رئیس سازمان به عهده رئیس جهاددانشگاهی خواهد بود.

ماده 11: وظایف رئیس سازمان

1-11- اجرای مصوبات شورای مرکزی سازمان

2-11- انجام کلیه امور اجرایی و اداری و نظارت بر حسن جریان امور سازمان

3-11- تهیه و تنظیم برنامه‌های سازمانی در جهت تحقق اهداف و وظایف سازمان و ارائه هرگونه پیشنهاد به شورای مرکزی در جهت ارتقای کیفی و سازمان

4-11- استخدام، انتصاب، انفصال، ارتقاء و اعطای پاداش و حقوق به کارکنان سازمان در چارچوب آئین‌نامه‌های جهاددانشگاهی و مصوبات شورای مرکزی سازمان

5-11- افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکها و موسسات اعتباری در چارچوب مقررات و ضوابط جهاددانشگاهی و پس از تصوب شورای مرکزی سازمان

6-11- امضای کلیه مکاتبات اداری سازمان و اسناد مالی تعهدآور سازمان در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی

7-11- تهیه و تنظیم برنامه بودجه سالانه سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی جهت تصویب

8-11- تهیه و تنظیم گزارش تراز سالانه سازمان در پایان سال مالی و ارائه آن به شورای مرکزی

9-11- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی

10-11- تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی جهت تصویب

11-11- تهیه و تنظیم آئین نامه‌ها و دستورالعملهای مورد نیاز سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی

12-11- برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی و ارزیابی عملکرد شعب و مراکز تابعه

13-11- ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت دانشجویان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سازمان

ماده 12: شعب سازمان

به منظور مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان کشور در فعالیت های سازمان، سازمان دانشجویان می تواند با تصویب شورای مرکزی و مطابق آئین نامه‌های مربوط، به تشکیل شعب در واحدهای جهاددانشگاهی اقدام نماید.

تبصره: معاونان فرهنگی واحدها مسئولیت شعب را عهده‌دار می باشد.

فصل پنجم: امور مالی

ماده 13: منابع مالی سازمان

 • اعتبار تخصیصی سالانه از بودجه جهاددانشگاهی
 • کمکهای جهاددانشگاهی و سازمان های ذیربط
 • درآمد حاصل از فروش یا ارائه تولیدات و خدمات علمی و فرهنگی
 • حق عضویب
 • کمک‌های داوطلبانه و هدایای مردمی

ماده 14:سازمان از نظر مالی مستقل بوده و از نظر قانونی مشمول آیین نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی می‌باشد.

ماده 15:سازمان می‌تواند از تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، طبق ضوابط جهاددانشگاهی استفاده کند.

ماده 16نحلال سازمان به پیشنهاد شورای مرکزی، تأیید مجمع عمومی و انحلال شعب به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای مرکزی خواهد بود.

ماده 17:بازنگری این اساسنامه در هفتاد و یکمین جلسه مورخ 4/6/81 هیأت امنای جهاددانشگاهی در 17 ماده و 8 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین گردید.