گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهر

تعداد بازدید:۴۷۸۷
گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهر

گروه پژوهشی "توسعه کالبدی شهر" در جهت آگاهی از نقاط قوت و ضعف ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و اکولوژیک توسعه شهری به‌دنبال رفع مشکلات و نارسایی‌های موجود برای نیل به رفاه اقتصادی، سلامتی اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار می‌باشد. توسعه کالبدی شهر، اولین گروه پژوهشی استان مرکزی با موافقت اصولی در زمینه شهر، توسعه شهری و مسائل مرتبط با آن است. هدف اصلی آن ایفای نقش در برنامه‌ریزی برای سیاست‌گذاری در سطح استان و منطقه با رویکرد سیاست‌پژوهی بوده که در این راستا به انجام پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی و نیز طرح‌های توسعه شهری در محورهای مدیریت شهری، کاربری زمین شهری، خدمات و زیرساختهای شهری، حمل و نقل شهری و فرم و منظر شهری می پردازد.

توانمندی‌ها و حوزه‌های فعالیت

  • ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی در محیط GIS
  • ارزیابی تاثیرات محیطی پروژه های عمرانی
  • ایجاد سیستم یکپارچه شهرسازی تحت web در شهرداری ها و سازمان های متولی امر توسعه شهری
  • تهیه و تدوین راهبرد توسعه شهری CDS
  • انجان طرح های امکان سنحی و طراحی مسیرهای ویژه پیاده، میادین و مبادی ورودی شهری
  • تدوین طرح های بازآفرینی شهری و تاب آوری شهری
  • انجام طرح ها و پروژه های پژوهشی و انتشار نتایج و یافته ها در قالب تدوین کتاب، چاپ مقالات تخصصی در مجلات علمی و پژوهشی، ارائه مقالات در همایش های ملی و بین المللی و برگزاری دوره ها و نشست های تخصصی