طرح های شاخص اجرا شده ایسپا

تعداد بازدید:۳۵۰۷
 • بررسی میزان رضایت ارباب رجوع از نحوه ی ارائه خدمات سازمان جهاد کشاورزی

 • بررسی میزان رضایت مشترکین از عملکرد شرکت گاز

 • بررسی میزان رضایت مشترکین از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی سال 1388

 • بررسی میزان رضایت مسئولان ادارات، سازمان ها و دستگاههای اجرایی از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی 1388

 • بررسی میزان رضایت کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی 1388

 • سنجش میزان رضایت مندی مراجعان از نحوه ی ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان مرکزی سال 1390

 • سنجش میزان رضایت مندی مراجعان از نحوه ی ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان مرکزی سال 1391

 • سنجش میزان رضایت مندی مراجعان از نحوه ی ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان مرکزی سال 1392

 • بررسی میزان رضایت مشترکین از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی سال 1394

 • بررسی میزان رضایت مسئولان ادارات، سازمان ها و دستگاههای اجرایی از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی 1394

 • بررسی میزان رضایت کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی 1394

 • بررسی تمایل جوانان به ویژه برنامه های انقلاب اسلامی1397

 • ارائه مدل بومی افزایش بهره‌وری نیروی کار1397

 •  بررسی شاخص های کار شایسته در واحدهای مشمول قانون کار1397

 • مسائل روز جامعه1397

 • ارزیابی عملکرد شهرداری و شورای اسلامی سابق محلات در پارک گردشگری سرچشمه1397

 • دیدگاه دانشجویان درباره مسائل دانشگاه 1397

 • ارزیابی پنجمین آزمون مکاتبه ای (غیرحضوری) دهیاران استان مرکزی1397

 • پرسشگری طرح وضعیت استفاده و آثار اجتماعی، فرهنگی و آموزشی شبکه‌های اجتماعی بر دانش آموزان دبیرستانی اراک1397

 • پرسشگری طرح ملی نگرش مردم ایران به مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها1397

 • پرسشگری طرح رضایت سنجی مراجعه کنندگان به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی1397

 • ارزیابی فرهنگی دانشجویان اراک1397

 • پرسشگری طرح ارزیابی پایداری اجتماعی زنان روستایی استان مرکزی 1397

 • رضایت سنجی شغلی کارکنان پتروشیمی شازند 1398