تماس با ما

تعداد بازدید:۱۲۳۳

آدرس: اراک، خیابان امام خمینی(ره)، جنب مدارس استعدادهای درخشان، مجتمع پژوهشی، آموزشی و تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

تلفکس:  08634172272

همراه: 09120946599

پست الکترونیک: AzmaJdmarkazi@yahoo.com