دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با نماینده مردم ساوه و زرندیه و فرماندار ساوه

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۹

دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با نماینده مردم ساوه و زرندیه