دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی با دکتر مجدالدین مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

۰۵ اسفند ۱۳۹۹ ۵