مراسم پرفیض زیارت عاشورا در آستانه ۲۸ صفر/جهاددانشگاهی استان مرکزی

۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۹
نام عکاس: ولی میرزائی