کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران استان مرکزی در جهاددانشگاهی استان

۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۰ ۱۰
نام تهیه‌کننده: ولی میرزائی