تقویم

فراخوان جشنواره ملی شعر دانشجویی

فراخوان جشنواره ملی شعر دانشجویی

۱۲ اسفند ۱۳۹۸

جشنواره ملی «شعر دانشجویی» که رویدادهای آن از ابتدای سال تحصیلی جاری در دانشگاه‌های مختلف کشور آغاز شده، فراخوان بخش ...