ارتقای رتبه مرکز رشد واحدهای فناور محلات و نیم ور

۰۷ مهر ۱۳۹۸ | ۲۱:۲۸ کد : ۱۱۷۶۴ مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال
با ارزیابی صورت گرفته از سوی سازمان تجاری سازی سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی ،مرکز رشد واحدهای فناور محلات و نیم ور موفق به کسب رتبه نهم در سال ۱۳۹۷ گردید.
ارتقای رتبه مرکز رشد واحدهای فناور محلات و نیم ور

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، با ارزیابی صورت گرفته از سوی سازمان تجاری سازی سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی ، مرکز رشد جهاددانشگاهی شهرستان محلات و نیم ور از بین ۲۲ مرکز رشد جهاددانشگاهی کشور ، با کسب امتیاز ۱۳۵ و با نرخ رشدی برابر با ۱۰۴ درصد ،  از رتبه ۱۸ در سال ۱۳۹۶ موفق ارتقا و به کسب رتبه نهم در سال ۱۳۹۷ گردید.

شایان ذکر است : مراکز رشد واحدهای فناوری برای فعالیت کارآفرینانه واحدهای کوچک و متوسطی که با تکیه بر علم و فناوری دارای ایده های قابل تجاری شدن هستند، برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و برای حضور مستقل و موثر در صحنه های فناوری و تجاری سازی، آماده می کنند


نظر شما :