آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ساختمان

۱۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۱ کد : ۱۳۴۷۳ معاونت پشتیبانی
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ساختمان

جهاددانشگاهی استان مرکزی در نظر دارد 8 واحد آپارتمان خود را از طریق مزایده به فروش برساند . متقاضیان تا پایان وقت اداری 18/9/98 می توانند پیشنهادات خود را به دفتر مرکزی جهاددانشگاهی واقع در خیابان انقلاب اسلامی روبروی درب اصلی دانشگاه تهران  - پلاک 1270 ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی دفتر اداره کل امور مالی کدپستی 1314744513

ارسال نمایند.

مشخصات ساختمان :

مساحت عرصه هر واحد : 103 متر مربع در چهار طبقه دو واحدی

قیمت پایه کل هر واحد :

طبقه اول : 000/000/605/3 ریال هر واحد                طبقه دوم : 000/000/914/3  ریال هر واحد

طبقه سوم : 000/000/399/3 ریال هر واحد               طبقه چهارم :  000/000/090/3 ریال هر واحد

مبلغ سپرده ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر با 5% قیمت پایه هر واحد می باشد.

شماره حساب جهت واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده بانک مسکن شعبه شهید بهشتی شماره حساب 14005069589 بنام جهاددانشگاهی استان مرکزی واریز گردد.

آدرس ساختمان : اراک شهر صنعتی منطقه 4 -  بلوک 102 جنب مسجد امام صادق (ع) جنب مرکز بهداشت

شماره تماس جهت هماهنگی : آقای آقاجانی به شماره 09183487175

 

 

 


نظر شما :