به همت مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک

کرسی آزاداندیشی با موضوع رانت و فرار مالیاتی برگزار شد

۲۱ آذر ۱۳۹۸ | ۰۸:۲۹ کد : ۱۴۰۳۲ معاونت آموزشی
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی؛ مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک به همت امور دانشجویی - فرهنگی مرکز ؛ روز دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ ، اقدام به برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع رانت و فرار مالیاتی با حضور جمعی از دانشجویان ، اساتید و مسئولین مرکز نمود.
کرسی آزاداندیشی  با موضوع رانت و فرار مالیاتی برگزار شد

در ابتدای این کرسی، آقای شاهی  از اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک ضمن عرض توضیحاتی در خصوص مالیات و رانت و همچنین اهداف مالیاتی ، انواع مالیات و اشخاص مشمول مالیات؛ افزود: عوامل موثر بر فرار مالیاتی (عدم گسترش فرهنگ مالیات، تاخیر در وصول مالیات، قوانین پیچیده و متعدد ، عدم شناسایی و بیان مالیاتی ، وجود معافیت های وسیع و متنوع و ... ) می باشند.

وی در ادامه مهمترین عامل فرار مالیات، را نداشتن فرهنگ مالیاتی  و آموزش در این رابطه عنوان نمود و افزود: کاهش درآمد دولت و کمبود تخصیص سرمایه گذاری ها از آثار نامطلوب فرار مالیاتی می باشد.

وی در ادامه با اشاره به رانت و انواع آن، رانت خواری و اثرات آن بیان کرد: اتلاف انبوه منابع اقتصادی، گسترش فساد اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد به غیر مولد، و ایجاد ناهنجاری در جامعه  از اثرات مهم رانت خواری بشمار می رود.

وی در پایان اذعان داشت: نظارت دقیق دولت و قوانین محکم و عملی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و رانت ، ایجاد فرهنگ آموزشی و همکاری افراد در معرفی افراد مذکور امری ضروری محسوب می شود.

در ادامه این برنامه دانشجویان موافق و مخالف فرار مالیاتی و رانت به بحث و گفتگو پرداختند.


نظر شما :