مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران – ایسپا جهاد دانشگاهی استان مرکزی

۲۳ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۱ کد : ۱۴۰۷۹ معاونت فرهنگی تاپ خبر
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران – ایسپا جهاد دانشگاهی استان مرکزی

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)، یکی از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی است که از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌های پژوهشی ایسپا را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

1- نظرسنجی‌های خویش فرمایی که با هدف انعکاس دقیق و سریع افکارعمومی در قبال مسائل مهم جامعه به اجرا در می‌آید و نتایج آن در اختیار مراجع تصمیم‌گیر و رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

2-  نظرسنجی‌های کارفرمایی که برای پاسخگویی و رفع نیازهای پژوهشی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی در حوزه صنعت، اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی با اهداف متفاوتی چون نیازسنجی و رضایت سنجی خدمات و ارزیابی عملکرد اجرا می‌شود.

طرح‌های نظرسنجی انجام شده توسط ایسپا به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

1- بخش سیاسی شامل: حوزه انتخابات و رفتار انتخاباتی، حوزه عملکرد مسئولان و حوزه رویدادهای سیاسی

 2- بخش فرهنگی - اجتماعی، ورزشی شامل: حوزه مذهبی، ورزشی و حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی

3- بخش اقتصادی شامل: حوزه عملکرد دستگاه‌ها و نهادها، حوزه تحقیقات بازار و نیازسنجی‌ها و حوزه رضایت شغلی

اعضای شورای علمی مرکز افکار سنجی جهاددانشگاهی استان مرکزی به شرح ذیل می باشند.

1- آقای مهندس مسعودشهرجردی رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی

2- دکتر سید نورالله موسوی عضو هیات علمی دانشگاه

3- خانم فاطمه غنی پور عضو هیات علمی دانشگاه

4-  آقای مجتبی غلامی معاون فرهنگی

5- آقای محسن خدیمی مدیر اجرایی شعبه ودبیر شورا

 


نظر شما :