اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی مراقبت از سالمندان

۰۷ دی ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۰ کد : ۱۴۶۰۹ معاونت آموزشی تاپ خبر
​​​​​​​با پیگیری های صورت گرفته از سوی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی مجوز برگزاری دوره های آموزشی آموزشی دفع صحیح و اصولی دفع پسماندهای پزشکی و همچنین دوره آموزشی مراقبت از سالمندان اخذ گردید.
اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی مراقبت از سالمندان

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی، طی نامه شماره 16032/98 ص دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش جهاد دانشگاهی ، معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی مجوز برگزاری دوره های آموزشی آموزشی دفع صحیح و اصولی دفع پسماندهای پزشکی و همچنین دوره آموزشی مراقبت از سالمندان را دارا می باشد.


نظر شما :