در نشست بررسی همکاری های جهاد دانشگاهی و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی مطرح شد؛

از بررسی شاخص های توسعه اجتماعی استان مرکزی تا راه اندازی دوراپزشکی در سکونتگاههای غیر رسمی و مناطق محروم استان مرکزی

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۰ کد : ۱۸۵۹۴ معاونت پژوهشی تاپ خبر
در نشست تخصصی بررسی همکاری های جهاد دانشگاهی و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی بر توسعه فعالیتهای مشترک تاکید شد.
از بررسی شاخص های توسعه اجتماعی استان مرکزی تا راه اندازی دوراپزشکی در سکونتگاههای غیر رسمی و مناطق محروم استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی؛ در نشست مشترک جهاد دانشگاهی و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی در تاریخ یازدهم خردادماه سال جاری بر توسعه فعالیتهای جهاد دانشگاهی و دفتر امور اجتماعی  فرهنگی استانداری مرکزی در زمینه های شاخص های توسعه اجتماعی استان مرکزی، ادامه فعالیت مرکز دیده بانی اجتماعی، دورا پزشکی در سکونتگاههای غیر رسمی، دفاتر تسهیلگری و ... با حضور مسئولین و کارشناسان طرفین بحث و تبادل نظر گردید.

در ادامه تاکید گردید فعالیتهای اشاره شده با اولویت با همکاری جهاد دانشگاهی در سال 99 اجرایی گردد.


نظر شما :