به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی:

کتاب «پژوهشی پیرامون نظام تربیتی اسلامی» وارد بازار نشر شد

۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۲ کد : ۱۸۶۴۰ معاونت فرهنگی تاپ خبر
کتاب پژوهشی پیرامون نظام تربیتی اسلام در سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.
کتاب «پژوهشی پیرامون نظام تربیتی اسلامی» وارد بازار نشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، کتاب "پژوهشی پیرامون نظام تربیتی اسلام" تالیف دکتر سعید حسنی در سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.

دکتر حسنی در خصوص این کتاب عنوان کرد : نظام تریتی مجموعه ای مفاهیم و اندیشه های منتظم و سازمان یافته درباره تربیت است که بین آن ها، روابط متقابل جریان داشته و به اصطلاح از نوعی هم بستگی درونی برخوردارند و بیانگر کیفیت و چگونگی تربیت، به طور اساسی و پایه ای می باشند.

وی افزود : در کتاب پژوهشی پیرامون نظام تربیتی اسلام، مجموعه ای از آموزه های توصیفی، توصیه ای اسلامی، پیرامون مبانی، اهداف، اصول، روش ها، موانع و عوامل تربیت می باشد که عناصر و اجزاء این مجموعه، با محوریت توحید و به صورتی منتظم و هماهنگ مرتبط می باشد.

شایان ذکر است : این کتاب در دو فصل « فصل اول:مفاهیم و کلیات-فصل دوم:ارکان تربیت در نظام تربیتی اسلامی» و 157 صفحه توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.


نظر شما :