اخذ موافقت نامه اصولی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۶:۲۰ کد : ۱۸۷۸۱ معاونت پژوهشی تاپ خبر
موافقت نامه اصولی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی جهاد دانشگاهی استان مرکزی اخذ شد.
اخذ موافقت نامه اصولی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی  جهاد دانشگاهی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، از سوی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان مرکزی موافقت نامه اصولی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، موافقت نامه اصولی افزایش بخش ژنتیک پزشکی مرکز درمان جهاد دانشگاهی استان مرکزی توسط این واحد دریافت گردید.
در این ابلاغیه آمده است؛ با استناد به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی و با توجه به ماده 3 آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رای کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 31/2/99 با آزمایشگاه مذکور موافقت اصولی به عمل می آید.

text to speech icon

نظر شما :