معرفی سامانه آزمون برخط جهاددانشگاهی با برگزاری ۲ وبینار

۱۸ تیر ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۷ کد : ۱۹۹۳۲ معاونت آموزشی تاپ خبر
با توجه به معرفی جهاددانشگاهی به عنوان یکی از سازمان‌های مورد تایید دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص برگزاری آزمون‌های برخط، دو وبینار برای آشنایی با سامانه آزمون برخط ۱۶ تیر‬ برگزار شد.
معرفی سامانه آزمون برخط جهاددانشگاهی با برگزاری ۲ وبینار

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، با توجه به معرفی جهاددانشگاهی به عنوان یکی از سازمان‌های مورد تایید دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص برگزاری آزمون‌های برخط، دو وبینار برای آشنایی با سامانه آزمون برخط ۱۶ تیر‬ برگزار شد.

در وبینار اول که ویژه معاونان آموزشی جهاددانشگاهی و موسسات آموزش عالی علمی- کاربردی جهاددانشگاهی برگزار شد، دکتر بیجندی معاون آموزش جهاددانشگاهی در اهمیت و فرصت فراهم شده برای جهاددانشگاهی در بخش آموزش مطالبی را ارایه کرد.

در ادامه دکتر گودرزی رییس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی، ضمن ارایه گزارشی از مجموعه جلسات سازمان دانشگاه جامع علمی- کاربردی و موافقت دانشگاه با انتخاب جهاددانشگاهی برای برگزاری آزمون برخط، تاکید داشت که حضور قوی جهاددانشگاهی می‌تواند این فرصت را در برگزاری آزمون برخط برای سایر موسسات آموزش عالی علمی- کاربردی به دنبال داشته باشد.

همچنین مهندس صندوقدار مدیر سامانه‌های معاونت آموزشی، با تاکید مجدد به فرصت ایجاد شده برای جهاددانشگاهی، این اقدام را به عنوان نقطه عطفی در آموزش جهاددانشگاهی دانست و سپس توضیحات کلی در مورد مزایا و استفاده از این فرصت پیش‌رو در خصوص استفاده از برخی از محدودیت‌ها و سامانه ارایه کرد.

در ادامه مهندس عبدالحی، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی، به همراه مهندس حاجی، در رابطه با امکانات و ویژگی‌های نرم‌افزار آزمون توضیحاتی را ارایه دادند و در پایان جلسه نیز همکاران معاونت آموزشی و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی به سوالات شرکت کنندگان در این وبینار پاسخ دادند.

در وبینار اول بیش از ۷۰ شرکت‌کننده حضور داشته و در سمینار دوم نیز بیش از ۲۰ موسسه آموزش عالی علمی کاربردی (غیر جهاددانشگاهی) از ساعت ۱۷ تا ۱۸ حضور داشتند که در این بخش نیز پس از ارایه توضیحات و معرفی سامانه، مدیران جهاددانشگاهی به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ دادند.

در پایان نیز مقرر شد که معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان‌ها، متولی هماهنگی و اجرای قراردادهای موسسات آموزش عالی علمی- کاربردی استان مربوطه باشند و برای استان تهران نیز معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی تهران، هماهنگ‌کننده برگزاری این آزمون‌ها باشند.


نظر شما :