برگزاری نشست مشترک دفتر امور زنان و خانواده استانداری با جهاد دانشگاهی استان

۳۰ تیر ۱۳۹۹ | ۱۶:۱۷ کد : ۲۰۴۶۶ مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال تاپ خبر
نشست مشترک کسائی پور سرپرست دفتر بانوان وخانواده استانداری و  شهرجردی رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار شد.
برگزاری نشست مشترک دفتر امور زنان و خانواده استانداری با جهاد دانشگاهی استان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، نشست مشترک کسائی پور سرپرست دفتر بانوان وخانواده استانداری و  شهرجردی رئیس جهاد دانشگاهی استان که در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ در محل دفتر امور زنان و خانواده استانداری برگزار شد ، طرح توسعه توانمندی مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار که سال گذشته فاز اول آن اجرا شده بررسی وگزارش طرح توسط مدیر اجرایی طرح سرکار خانم دکتر غنی پور ارائه گردید.در این جلسه تصمیماتی جهت گسترش اجرایی طرح در استان وهمکاری هایی دوجانبه مصوب گردید.


نظر شما :