انتصاب سرپرست امور آموزشی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۵۴ کد : ۲۱۴۰۷ معاونت آموزشی تاپ خبر
در حکمی از سوی مسعود شهرجردی ریاست جهاددانشگاهی استان مرکزی ، محسن بیات به عنوان سرپرست امور آموزشی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک منصوب شد.
انتصاب سرپرست امور آموزشی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک

 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، در حکمی از سوی مسعود شهرجردی ریاست جهاددانشگاهی استان مرکزی ، محسن بیات به عنوان سرپرست امور آموزشی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و پیشنهاد رئیس محترم مرکز علمی کاربردی اراک، به موجب این حکم به عنوان "سرپرست امور آموزشی و پژوهشی این مرکز" منصوب می گردید.

انتظار دارد همانند گذشته، با بهره مندی از ظرفیت های علمی و تخصصی همکاران، در جهت هدایت و نظارت، توسعه و ارتقاء فعالیت های آموزشی آن مرکز برنامه ریزی و اهتمام ویژه معمول دارید.

امید است با اتکال به خداوند قادر و متعال، تعامل و همکاری صمیمانه با همکاران محترم و رعایت مقررات و آیین نامه های مربوطه، در انجام وظایف محوله مؤفق و مؤید باشید.

شایان ذکر است ، پیش از این علی حقدادی مسئولیت  امور آموزشی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برعهده داشته است.


نظر شما :