برگزاری کارگاه اموزشی پیشگیری از مصرف مواد مخدر در مرکز جهاد دانشگاهی ساوه

۲۳ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۳ کد : ۲۵۵۳ معاونت آموزشی
برگزاری کارگاه اموزشی پیشگیری از مصرف مواد مخدر در مرکز جهاد دانشگاهی ساوه

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی  ،کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد با هدف آگاهی بخشی و افزایش سطح اطلاعات، ویژه دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی  جهاددانشگاهی ساوه با موضوع آشنایی با انواع مواد  از جمله گل و اثرات آن ها، باورهای شایع و اشتباه در مورد اعتیاد و مواد مخدر، شناسایی دانشجویان در معرض خطر و نحوه ارجاع و مداخله و آموزش تفکر نقادانه در  روز پنجشنبه مورخ 19 برگزار شد.
این کارگاه که مورد استقبال بسیار خوب دانشجویان و فراگیران قرار گرفت ، موضوعاتی  با محوریت پیشگیری از مصرف مواد مخدر و آشنایی با مشکلات سوء مصرف مواد مخدر گل مطرح و به سوالات حاضرین پاسخ داده شد. در این کارگاه معاونت مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساوه به معرفی مواد مخدر رایج در بین جوانان و دانشجویان و نشانه های مصرف و آثار مخرب پرداختند
سپس خانم پرپوچی از اساتید گروه روانشناسی مرکز، آثار تخریبی وماندگار ماده مخدر گل را از منظر فردی و اجتماعی بررسی نموده و به بیان برخی روشهای درمان از منظر روانشناسی اشاره نمودند.
در قرن حاضر سوء مصرف مواد به عنوان یکی از مشکل های بهداشتی، درمانی و اجتماعی شناخته شده است. اعتیاد علاوه بر آسیب های شدید و عمیق جسمی و روانی در فرد معتاد منجر به آسیب اجتماعی او می گردد. و اثرات سوء مصرف مواد مخدر از جمله تریاک ، هروئین بیشتر اثرات سوء جسمانی دارد ولی مواد مصرفی جدید مانند گل علاوه بر اثرات سوء جسمانی اثرات سوء روانی بسیار شدیدی بر روی فرد دارد. 


نظر شما :