به همت معاونت اموزشی جهاد دانشگاهی :

کارگاه آمورشی نقش و جایگاه تاب اوری شهری برگزار شد

۲۹ آذر ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۶ کد : ۲۵۹۲۱ معاونت آموزشی
به همت معاونت اموزشی جهاد دانشگاهی کارگاه اموزشی نقش و جایگاه تاب آفرینی شهری در بازآفرینی شهری پایدار برگزار گردید.
کارگاه آمورشی نقش و جایگاه تاب اوری شهری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، در تاریخ پنج شنبه 27 آذر ماه کارگاه اموزشی نقش و جایگاه تاب آفرینی شهری در باز آفرینی شهری پایدار ، به صورت انلاین با همکاری مشترک معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی برگزار گردید ، شرکت کنندگان با مفهوم و ابعاد چهارگانه تاب آوری  شهری (کالبدی ، اقتصادی  ، اجتماعی و نهادی) آشنا شدند.

شایان ذکر است به شرکت کنندگان در گارگاه فوق گواهی نامه معتیر از طرف جهاد دانشگاهی اعطاء گردید.


نظر شما :