انتصاب رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی به عنوان عضو گروه تلفیق اسناد کاهش خطر حوادث و سوانح و آمادگی و پاسخ استانداری مرکزی

۰۳ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۴۷ کد : ۲۶۲۰۸ معاونت پژوهشی تاپ خبر
طی حکمی از سوی استاندار مرکزی، مسعود شهرجردی به عنوان عضو کمیته تلفیق اسناد مدیریت بحران استان مرکزی تعیین شد.
انتصاب رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی به عنوان عضو گروه تلفیق اسناد کاهش خطر حوادث و سوانح و آمادگی و پاسخ استانداری مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، به استناد بند پ و ث قانون مدیریت بحران کشور و طی حکمی از سوی استاندار مرکزی، آقای مسعود شهرجردی به عنوان عضو کمیته تلفیق اسناد مدیریت بحران استان تعیین شد.

در بخشی از این ابلاغ آمده است که با هماهنگی اینجانب و همچنین همفکری اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، نسبت به تهیه و تدوین برنامه های سند کاهش خطر حوادث و سوانح و همچنین سند آمادگی و پاسخ اقدام نمایید.


نظر شما :