جهاد دانشگاهی استان مرکزی با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی برگزار می کند؛

وبینار زنان موفق عصر تحریم

جهاد دانشگاهی استان مرکزی با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی وبینار زنان موفق عصر تحریم را در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ دی ماه سالجاری برگزار می کند.
وبینار زنان موفق عصر تحریم

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، این وبینار با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در تاریخ دهم دی ماه سالجاری به صورت مجازی راس ساعت 14:30 برگزار می گرد..

علاقمندان می توانند جهت شرکت در وبینار از طریق سامانه مجازی جهاد دانشگاهی به نشانی Amjad.jde.ir/mr  با ورود رمز 1234 اقدام نمایند.


نظر شما :