جهاد دانشگاهی استان مرکزی

کتاب منتشر شده توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی استان مرکزی برگزیده شد

کتاب «تحلیل ادبی حرف فاء در قرآن کریم» به عنوان کتاب برگزیده جشنواره کتاب سال دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم انتخاب شد.
۱۵ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۴ کد : ۲۶۵۹۹ معاونت فرهنگی
در برگزیده های جشنواره کتاب سال دانشگاه علوم ومعارف قران کریم که در سوم دی ماه سال جاری برگزار شد یکی از کتابهای منتشر شده سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی نیز وجود داشت

کتاب «تحلیل ادبی حرف فاء در قرآن کریم» به عنوان کتاب برگزیده جشنواره کتاب سال دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم انتخاب شد.
کتاب تحلیل ادبی حرف فاء در قرآن کریم تألیف مجتبی محمدی مزرعه شاهی (عضو هیات علمی دانشگاه)، مجتبی انصاری مقدم (دانشجوی دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث) و خانم مرضیه حریری (کارشناس ارشد تفسیر قرآن) در مراسم اختتامیه هفته پژوهش سال 1399 در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم که در تاریخ 03/10/1399 برگزار شد، به عنوان کتاب برگزیده سال کشور انتخاب شد.
کتاب مذکور  در سال 1399 توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد استان مرکزی به چاپ رسیده است.


نظر شما :