جهاد دانشگاهی استان مرکزی

اختصاص فضای ۱۴۰ متری کارگاه خیاطی توسط خیّر اراکی

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی اختصاص فضای ۱۴۰ متری کارگاه خیاطی توسط خیّر اراکی
یک خیّر اراکی با خرید۱۰ دستگاه چرخ خیاطی به همراه تجهیزات از قبیل میز برش قیچی و ... کارگاه خیاطی را در راستای اجرای طرح ملی مشاغل خانگی راه اندازی نموده است.
اختصاص فضای ۱۴۰ متری کارگاه خیاطی توسط خیّر اراکی

 

با کمک یک خیّر اراکی، فضای 140 متری کارگاه خیاطی در راستای اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در مرکز شهر اراک اختصاص یافت.

بر اساس این گزارش؛ طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد توسعه در سراسر کشور در حال اجراست.

این خیّر اراکی با خرید10 دستگاه چرخ خیاطی به همراه تجهیزات از  قبیل میز برش قیچی و ... کارگاه خیاطی را در راستای اجرای طرح ملی مشاغل خانگی راه اندازی نموده است.

لازم به ذکر است؛ ساخت و اختصاص فضا جهت ایجاد کارگاه های آموزشی طرح ملی مشاغل خانگی نیازمند مشارکت هرچه بیشتر خیّرین جهت ایجاد اشتغال پایدار است.


نظر شما :