جهاد دانشگاهی استان مرکزی

آب و اهمیت آن هم به چاپ رسید

کتاب آب و اهمیت آن توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.
۰۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۹ کد : ۲۷۲۰۶ معاونت فرهنگی تاپ خبر
کتاب «آب و اهمیت آن» به تالیف دکتر لیلا جهانبان و همکاران در ۷۶ صفحه و به قیمت ۲۲۰۰۰ هزار تومان توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.
آب و اهمیت آن هم به چاپ رسید

کتاب آب و اهمیت آن توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.

به گزارش معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، کتاب «آب و اهمیت آن» توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.

مجتبی غلامی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان مرکزی گفت: آب مهم ترین ماده حیات و آبادانی است و این ماده سرآغاز حیات و جزء اصلی تمام موجودات زنده است.

وی در ادامه افزود: به جهت اهمیت این موضوع، کتاب «آب و اهمیت آن» به تالیف دکتر لیلا جهانبان و همکاران در 76 صفحه و به قیمت 22000 هزار تومان توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.


نظر شما :