در نظرسنجی ایسپا عنوان شد؛

سنجش نگرش شهروندان در خصوص اجباری بودن واکسن کرونا

۰۷ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۰ کد : ۳۸۴۵۲ اخبار عمومی تاپ خبر
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) به منظور پایش افکار عمومی در ارتباط با اجباری شدن تزریق واکسن کرونا یک نظرسنجی در مقیاس ملی و با شیوه مصاحبه تلفنی انجام داده است.
سنجش نگرش شهروندان در خصوص اجباری بودن واکسن کرونا

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی به نقل از مرکز مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)، این مرکز به منظور پایش افکار عمومی در ارتباط با اجباری شدن تزریق واکسن کرونا یک نظرسنجی در مقیاس ملی و با شیوه مصاحبه تلفنی انجام داده است. جامعه آماری این نظرسنجی کلیه شهروندان 18 سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن 1612 نفر بوده است. 

مشخصات پاسخگویان

50.5 درصد پاسخگویان این نظرسنجی مرد و 49.5 درصد زن هستند. 26.7 درصد پاسخگویان در رده سنی 18 تا 29 سال، 47.4 درصد در رده سنی 30 تا 49 سال و 25.9 درصد در رده سنی 50 سال و بالاتر قرار دارند. 63.3 درصد گروه نمونه فاقد تحصیلات دانشگاهی و 36.4 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. 23.6 درصد مجرد، 70 درصد متأهل و 6.4 درصد بدون همسر بر اثر طلاق یا فوت همسر هستند. 73.7 درصد پاسخگویان در نقاط شهری و 26.3 درصد در روستاها سکونت دارند. سرانه هزینه فرد در خانواده در هر ماه بین 24.8 درصد پاسخگویان کمتر از یک میلیون تومان، 31.3 درصد بین یک تا دو میلیون تومان، 13.6 درصد بین دو تا سه میلیون تومان و برای 14.1 درصد بیش از سه میلیون تومان است. میانگین سرانه هزینه فرد در خانواده در هر ماه برابر با دو میلیون و هشتاد و شش هزار تومان بوده است. همچنین 16.2 درصد نمونه به این سؤال پاسخ نداده‌اند.

 ۷۵.۱ درصد از شهروندان بالای ۱۸ سال کشور با اجباری شدن تزریق واکسن کرونا موافق هستند

 ۷۵.۱ درصد بیان کردند موافق اجباری شدن تزریق واکسن کرونا هستند. در مقابل۲۱.۶ درصد با اجباری شدن تزریق واکسن کرونا برای همه مخالف هستند. ۳.۳ درصد هم به این سوال پاسخ ندادند. 

 یافته‌ها نشان داد: ۷۶.۹ درصد زنان با اجباری شدن واکسن موافق هستند. این عدد برای مردان ۷۳.۳ درصد است. ۷۲.۴ درصد افراد ۱۸ تا ۲۹ سال، ۷۲.۴ افراد ۳۰ تا ۴۹ سال و ۸۳ درصد افراد بالای ۵۰ سال موافق اجباری شدن تزریق واکسن کرونا هستند.۷۳.۳ درصد از افراد ساکن در مراکز استان‌ها، ۷۵.۲ درصد از افراد ساکن در شهرهای کوچکتر و ۷۷.۳ درصد از افراد ساکن در روستاها با اجباری شدن تزریق واکسن موافق هستند. ۸۱.۴ درصد از افراد با تحصیلات زیردیپلم، ۷۴.۲ درصد از افراد دارای مدرک دیپلم و ۷۰.۲ درصد از افراد با تحصیلات دانشگاهی موافق اجباری شدن تزریق واکسن هستند.

 

 

از هر ۱۰ نفر بالای 18 سال در کشور، 8 نفر حداقل یک دوز واکسن کرونا را تزریق کرده است

 ۸۳.۳ درصد از شهروندان بالای ۱۸ سال گفتند حداقل یک دوز واکسن کرونا زده‌اند، در مقابل ۱۶.۶ درصد بیان کردند هنوز واکسن کرونا تزریق نکردند. 

 در سوالی از شهروندانی که هنوز واکسن کرونا نزدند(۱۶.۶ درصد) پرسیده شد: «آیا شما قصد دارید در آینده واکسن کرونا بزنید یا خیر؟» ۶۳.۴ درصد از افرادی که گفتند واکسن کرونا نزده‌اند، اظهار داشتند که در آینده واکسن را می‌زنند و در مقابل ۳۴.۳ درصد از افرادی که تا الان واکسن تزریق نکرده‌اند، بیان کردند که در آینده واکسن کرونا تزریق نخواهند کرد. ۲.۳ درصد هم به این سوال پاسخ ندادند. بنابراین ۵.۷ درصد از کل پاسخگویان گفتند که در آینده واکسن کرونا تزریق نخواهند کرد. در نظرسنجی شهریور ایسپا، ۱۴.۲ درصد از شهروندان بالای ۱۸ سال گفته‌ بودند اصلاً تمایلی به زدن واکسن کرونا ندارند. این درصد در نظرسنجی حاضر به ۵.۷ کاهش پیدا کرده است.


نظر شما :