کارشناس مشاوره و خانواده:

ناامیدی مشخصه اساسی افسردگی در بین دانشجویان است

۲۶ دی ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۵ کد : ۴۰۶۱۵ معاونت فرهنگی تاپ خبر
یک کارشناس مشاوره و خانواده گفت: دو مشخصه اساسی افسردگی، ناامیدی و غمگینی است. شخص رکود وحشتناکی احساس می کند و نمی تواند تصمیمی بگیرد یا فعالیتی را شروع کند یا به چیزی علاقمند شود.
ناامیدی مشخصه اساسی افسردگی در بین دانشجویان است

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ دکتر مژگان نظام آبادی کارشناس مشاوره و خانواده در وبینار بررسی علل افسردگی میان دانشجویان که با استقبال دانشجویان برگزار شد، گفت: امروزه بیشترین میزان شیوع افسردگی در جوانان است. این امر به صورتی که در گذشته علت را به عوامل روانشناختی نسبت می دادند ولی بررسی ها نشان داده است که افسردگی و ناسازگاری در رفتار با دگرگونی های سریع احتمالاً افزایش می یابد و این مسأله به اختلاف "من واقعی" و "من آرمانی" برمی گردد که نتیجه آن ناکافی است.

وی افزود: نشانه های افسردگی در جوانان و دانشجویان نیز متغیر است و این تغییرپذیری به طور عمده ناشی از ناهمگرایی دیدگاه متخصصان بالینی از یک سوء و غلبه یکی از ابعاد افسردگی ازسوی دیگر است.

این کارشناس مشاوره و خانواده خاطرنشان کرد: دو مشخصه اساسی افسردگی، ناامیدی و غمگینی است. شخص رکود وحشتناکی احساس می کند و نمی تواند تصمیمی بگیرد یا فعالیتی را شروع کند یا به چیزی علاقمند شود.

گفتنی است؛ وبینار بررسی علل افسردگی میان دانشجویان به همت کانون سلامت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان مرکزی از طریق سامانه رویتاب برگزار شد.

 

کلید واژه ها: افسردگی دانشجویان بررسی علل


نظر شما :