توسط رییس جمهور انجام شد؛

ابلاغ الحاق یک بند به اساسنامه جهاددانشگاهی

۰۸ آذر ۱۴۰۱ | ۰۸:۰۷ کد : ۵۱۱۴۲ اخبار عمومی تاپ خبر
آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده‌واحده «الحاق یک بند به ماده ۵ اساسنامه جهاددانشگاهی و تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امناء آن» که در جلسه ۸۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.
ابلاغ الحاق یک بند به اساسنامه جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ در ابلاغ آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: ماده ‌واحده «الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه جهاددانشگاهی و تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امناء آن» که در جلسه 873 مورخ 1401/08/24 به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:


جهاددانشگاهی
ماده‌واحده «الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه جهاددانشگاهی و تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امناء آن»، که در جلسه 873 مورخ 1401/08/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1401/08/21 جهاددانشگاهی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده‌واحده- الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه جهاددانشگاهی(مصوب جلسه 263 مورخ 1370/08/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و تأیید انتخاب 3 عضو حقیقی هیأت امناء جهاددانشگاهی، در قالب 2 بند ذیل صورت می‌پذیرد:

1- یک بند جدید تحت عنوان بند 8، به ماده 5 اساسنامه جهاددانشگاهی به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

«8- معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور».

2- با استناد به بند7 ماده 5 اساسنامه جهاددانشگاهی و به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقایان حمیدرضا طیبی، عبدالحسین شاهوردی و کیوان مجیدزاده به‌عنوان اعضای حقیقی هیأت امناء جهاددانشگاهی برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند».

 سید ابراهیم رئیسی
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

کلید واژه ها: اساسنامه جهاددانشگاهی


نظر شما :