صدور مجوز راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی در زمینه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی در جهاددانشگاهی استان مرکزی

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۶ کد : ۶۲۴۸ مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال تاپ خبر
دکتر بیجندی معاون آموزشی جهاددانشگاهی مجوز راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی در زمینه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی در جهاددانشگاهی استان مرکزی را صادر کرد.
صدور مجوز راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی در زمینه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی  در جهاددانشگاهی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، دکتر بیجندی معاون آموزشی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی مجوز راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی در زمینه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی را در جهاددانشگاهی استان مرکزی ابلاغ و صادر کرد.
در این ابلاغیه آمده است؛ با استناد به مصوبات پنجمین جلسه شورای مرکزی مراکز نوآوری با درخواست آن واحد مبنی بر راه اندازی "مرکز نوآوری و شکوفایی در زمینه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی  " در جهاددانشگاهی استان مرکزی موافقت می شود.
شایان ذکر است، این مرکز می تواند به منظور حمایت از پژوهشگران، افراد خلاق و ایده پرداز و تسهیل اشتغال دانش آموختگان نسبت به ایجاد دفتر در سایر شهرستان های استان در صورت همکاری و همیاری مدیران و مسئولین استانی و محلی با عنوان "مرکز نوآوری و شکوفایی دفتر ... " پس از ارائه مستندات به این سازمان اقدام نماید.
امید است با استفاده از تمامی ظرفیت ها و تجارب موجود در آن واحد، زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در راستای تجاری سازی فناوری و حمایت از دانشجویان و دانش آموختگان فناور و خلاق را بیش از پیش فراهم آورید
 


نظر شما :